Intrigen är inspirerad av skolan

Karin Flygares fjärde bok ”Ställ allt till rätta” är en spänningsroman som bottnar­ i hennes egna erfarenheter från skolan och arbetet med barn i behov…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil