Stora brister i covidvård av äldre på boenden

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar Region Sörmland på alla punkter när det gäller regionernas arbete med att ge vård och behandling till äldre som…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil