Stora brister i covidvård av äldre på boenden

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar Region Sörmland på alla punkter när det gäller regionernas arbete med att ge vård och behandling till äldre som…