Gimmersta säteri i Julita är sålt

”Sällan uppstår en möjlighet att förvärva en egendom som Gimmersta, som är så pass välskött, välarronderad och vacker.” Så lät

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil