Protester mot planerad bergtäkt får bolaget att pausa projektet

Planerna på en bergtäkt i Sköldinge kan grusas – bolaget tvekar efter protester från närboende.