En röst på Miljöpartiet

Preems beslut att dra tillbaka sin ansökan om utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil har visat vad Miljöpartiet och den gröna rörelsen kan åstadkomma tillsammans. Preems utbyggnad skulle ökat Sveriges utsläpp med en miljon ton per år. Nu är den stoppad för att vi gröna inrättat ett system som inte längre gynnar det som är miljöfarligt, och genom den massiva opinionen mot projektet. 
Det vi ser nu är bara början på den omfattande omställning som Sverige och världen genomgår. Över hela landet pågår över tusen omställningsprojekt som skapar arbetstillfällen.Detta har inte kommit av sig själv. Det beror på att modiga gröna politiker har vågat peka ut en ny väg. Vi förändrar systemet, både i Sverige och i Europa, och visar att gröna investeringar och hållbara satsningar är framtiden. Bollen är i rullning.

Miljöpartiet framhålls nu som de nya industrivännerna, för att vi har vågat satsa på det vi vet är rätt och ger långsiktiga förutsättningar. Företagen är inte längre rädda för vad Miljöpartiet ska göra i regering. De är rädda för vad som skulle hända om vi inte längre är med och styr Sverige framåt mot hållbarhet och världsledande lösningar. Varför? 

Vi har drivit igenom en lag som tvingar alla kommande regeringar, oavsett färg, att prioritera klimatet och arbeta för att stoppa utsläpp. Vi har lyckats få med hela EU på en lag som femdubblat priset på utsläpp i EU. Nu kollapsar kolkraften i Europa. Vi har drivit igenom ett stöd till svensk stålindustri som kan minska Sveriges totala utsläpp med 10 procent. Vi har drivit igenom ett stöd som bidragit till att nära 30 000 laddpunkter för elbilar byggts i Sverige.

Sedan Miljöpartiet kom in i regeringen har vindkraften byggts ut kraftigt och blivit tre gånger så stor. Och den fortsätter öka så det knakar. Enbart från 2019 till 2020 ökade produktionen med 50 procent.Vi är inte nöjda, utan kämpar vidare för att sista droppen fossilt bränsle ska säljas senast 2030, för att du ska kunna röra sig lika fritt med en elbil som med en bensinbil, att importers klimatpåverkan ska räknas genom en så kallad klimattull och att all lagstiftning ses över så att den är i linje med klimatmålen.

Så inför nästa val, ställ gärna frågan: Vad får jag egentligen, om jag lägger min röst på Miljöpartiet? Läs sedan listan här ovanför igen.