Kritik mot hårdhänt avverkning

Skogsområden runt Flen gallras för att få bort granbarkborren. Vad händer nu med planerna på att göra naturreservat av skogen? Naturskyddsföreningen tycker att kommunen borde…