Erika vill inspirera fler att satsa på hållbar hälsa

Erika Kits Gölevik är träningsjournalisten som tröttnade på tidningarnas enkelspåriga synsätt på hälsa och motion. Nu har hon tagit över ansvaret för Båven Country Lodge…