Tidigare okänd kasematt funnen vid Nyköpingshus

När Statens fastighetsverk utförde provborrningar på östra vallen vid Nyköpings hus var det plötsligt något som tog stopp.

Samma sak inträffade på tre ställen på ungefär 2,7 meters djup under vallytan. För att förstå vad det kunde vara gjordes provtagningar av en typ som kallas för mullvad. Borrkärnan som SFV då fick upp visade att stoppet orsakats av ett tegelvalv.
– Vi hade förstått att det skulle kunna finnas oåtkomliga och delvis igenfyllda kasematter i det här läget. Samtidigt känns det naturligtvis både stort och spännande när det visar sig stämma, att hitta en kasematt som troligen är från Gustav Vasas tid, säger Ulrika Gräns,teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk i ett pressmeddelande.

Under hösten har Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av Nyköpingshus, genomfört ett arbete på områdets vallar för att få kunskap om kasematternas skick och hitta bäst metod för att förhindra att dess tegelvalv vittrar.Det var i samband med det arbetet som SFV hittade det spännande fyndet. I den östra vallen fann Statens fastighetsverk en hittills okänd kasematt, troligtvis från Gustav Vasas tid.

En kasematt är ett underjordiskt försvarsrum som användes för stridsposition, beredskapsrum eller som förråd för ammunition och material.