Malva vill ha bättre samarbete

Kvinnojouren Malva i Flen vill gärna öka samarbetet med kommunen – och helst på bredare front än enbart med socialtjänsten.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil