Socialdemokraterna missköter primärvården

I september förra året öppnades Vårdcentralen Gallerian i centrala Eskilstuna, trots att där redan finns flera vårdcentraler. De ekonomiska underskotten växer och hotar nu hela Division Primärvård, det vill säga alla regiondrivna vårdcentraler i Sörmland.
Vi moderater kan inte acceptera att Vård för Pengarna och Socialdemokraterna slösar bort skattebetalarnas pengar för att leka affär. Av hela Division Primärvårds befarade underskott om 16,5 miljoner kronor, svarar Vårdcentralen Gallerian för hela 13 miljoner kronor!

Vid årsskiftet 2014/15 hade divisionen ett eget kapital om drygt 39 miljoner kronor – vilket nu riskerar att vara helt utraderat innan året är slut. Det är helt fel att satsa skattepengar på ett prestigeprojekt som att öppna ny vårdcentral i centrala Eskilstuna där det redan finns flera vårdcentraler.  Vi föredrar att man underlättar för privata aktörer att etablera sig, än att regionen tar onödigt stora risker. Det finns mycket regionen kan göra för att underlätta för nya aktörer, som oftast är bättre på att hantera ekonomi än det offentliga.Vårdcentralen Gallerian gjorde ett ekonomiskt underskott 2019 om -9,8 miljoner kronor, sett i relation till omsättning på 12,8 miljoner kronor (det vill säga förlust om 77 procent). Under perioden september till december genomfördes bara 3400 besök – eller endast 7 besök per dag!

Kan man inte få en ekonomi i balans måste man överväga andra åtgärder, att avyttra eller använda lokalerna för andra ändamål, till exempel covid-rehabilitering. Det bästa vore förstås nytt politiskt ledarskap som förstår att använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.Sörmlänningarnas plånböcker är inte bottenlösa källor som majoriteten kan gräva ur för att finansiera misslyckade projekt. Fortsätter underskotten på Vårdcentralen Gallerian riskerar hela Division Primärvård att förbruka hela sitt egna kapital och gå i konkurs.