Detektoristerna Roger Åsberg, Tumba, och Michael Lander, Näshulta, uppskattade att det var ett så stort område de hade tillåtelse att söka på. Foto: Cathrine Gustavsson
Cirka hundra personer tog chansen och besökte undersökningsplatsen vid Hassle. Foto: Cathrine Gustavsson
Ett spänne från 550-talet som Michael hittat vid Öja. Foto: Michael Lander
Fredagens finaste fynd var ett reliefspänne från 450-talet efter Kristus, som Mats Karlsson från Norrköping hittade. På lördagen dök ett ännu finare spänne upp, i silver.
Michael Lander detekterar kulturlager i Ströja. Flaggorna är markerade föremål, mycket metaller i den jorden. Foto: Björn Hjulström
Ett sensationellt fynd! En guldgubbe som Michael hittade med metalldetektorn, få som gjort det i Sverige.
Metallskrot efter en sanering av en hage i Näshulta. Mängder med metaller ytligt liggande, och direkt under grässvålen, inte bra för kreaturen. Foto: Michael Lander
Föremålen hittades i närheten av varandra och är medeltida bältesbeslag.
Guldmynt Georg IV Gold Sovereign 1822 fann Michael i England. Att hitta guldmynt hör inte till vanligheterna, inte ens i UK.

Michael har hittat många skatter med sin metallsökare

Det surrar till lite extra från en av metalldetektorerna. Spaden åker fram och ytterligare ett litet föremål grävs fram. Under tre dagar pågår ett intensivt letande på en nyharvad åkerteg i Hassle, Glanshammar, strax nordost om Örebro. – Vi har sparat ett 50-tal järnåldersföremål efter helgen, säger Martin Rundkvist, ansvarig arkeolog.

Han är nöjd med resultatet av den arkeologiska forskningsundersökningen, där Länsmuseet i Örebro och Sveriges Metallsökarförening gjorde gemensam sak. Drygt 20 detektorister fanns på plats för att leta föremål med hjälp av metall­sökare.

– Privatpersoner får inte tillstånd att söka på fornlämningsplatser, så det är riktigt intressant att få samarbeta med museer, sa Frank Leverin, ordförande i föreningen som har 150 medlemmar i hela Sverige.

Mikael Lander från Näshulta var på plats utanför Örebro. Han köpte sin första metalldetektor redan 1978. Då sökte han ofta på badstränder och i parker. Efter ett längre uppehåll tog han upp det intresset igen för tio år sedan.

– Det är samma tjusning som att fiska – du vet aldrig när det smäller till. Det är fantastiskt att hitta saker som är 1 500 år gamla, sa Michael Lander.

Han är fotograf men har lyckats få sin metallsökarhobby att bli ett arbete. Nu jobbar han 40 procent med att söka efter arkeologiska metallfynd. Han blir ofta anlitad vid utgrävningar.

– Jag gillar arkeologi och historia. Jag är uppväxt i huset bredvid Öja kyrka i St Sundby och det var det som inspirerade mig. Prästen lät mig vara i hela kyrkan och det mest spännande rummet var det där de lokala fynden låg uppradade. Skatter som stenyxor, mynt och spännen, säger Michael.

Hassle utanför Örebro är känt för sina fornlämningar sedan en lantbrukare år 1936 hittade en skatt med föremål från bronsåldern. I området finns många olika lämningar efter gravar, ristningar och boplatser så chansen att hitta intressanta föremål var stor.

– Vi hittade väldigt många fina föremål som dräktspännen och smycken, järnåldersföremål från 450 efter Kristus.

Michael är engagerad vid en stor utgrävning av en järnålderby vid Ströja i Norrköping. Nästa vecka ska han dit igen.

– Där har jag hittat många saker­, bland annat guldgubbar och guldspiraler.

Michael säger att han kan höra på metalldetektorns ljud vilken slags metall han hittar.

– Metallföremål har olika legeringar. Om det är mer tenn låter den mjukare än om det är koppar­, då skriker den. 18 karats guld låter­ ungefär som när man hittar en ölburksring, men är det högre karat låter det väldigt bra.

Han har hittat många olika föremål och varit på fornlämningsplatser även i Danmark och England.

– England kryllar av grejer

i marken. Jag har lämnat in föremål till British Museum och lokala museum.

– En sak som jag skulle vilja hitta­ är en perukpeng. En stor silverpeng från 1500 till 1700-talen med kungens porträtt på, säger han.

I Sverige är det kulturminnes­lagen som styr över fornfynden och metalldetektorerna. Den som hittar ett fornfynd ska kontakta länsstyrelsen. Man får inte använda metallsökare utan tillstånd, förutom i undantagsfall.

2018 infördes ansökningsavgift för metallsökare. Varje gång ett område ska sökas måste man begära tillstånd av länsstyrelsen och betala nästan 900 kronor.

Antalet ansökningar på länsstyrelsen i Sörmland sjönk från ett hundratal om året till en handfull när avgiften infördes.