Det krävs mod att prova något nytt

Sörmland har Sveriges högsta arbetslöshet. På vissa platser är även kriminalitet, utanförskap och otrygghet stor. Inget av detta är nyheter utan något vi har vetat om länge. Alla vill att vi ska förändra och vända trenden, men det finns de som inte tror det är möjligt utan att styra vilka som får bo var.

Det är komplext och det finns inte en enkel lösning på alla problem, utan vi måste arbeta med olika åtgärder beroende på varje individ och händelse. Jag är övertygad om att det går att vända utvecklingen, det krävs helhetsperspektiv, nya sätt, mod och långsiktighet. Detta är inte något som går att vända på ett år och det räcker inte med nationella beslut om påföljder vid brott eller att förändra lagstiftningen runt anställningar. De är viktiga men inte hela lösningen.

Alla beslut som fattas måste ha långsiktighet för ögonen. I det fall man nationellt beslutar sig för att avsätta medel till olika områden så måste dessa ha en planeringstid på minst 10 år. De kan inte bygga på att kommuner ska söka pengar år för år. Det skapar osäkerhet i planeringen och i det fall man påbörjat ett arbete som sedan inte kan fullföljas, skapar enbart misstroende för de individer som berörs.
Med långsiktighet, kan man gå från att finnas på polisens särskilt utsatta områden till att finnas på listan för utsatta områden eller helt strykas från polisens lista av utsatta områden. Den gemensamma nämnaren är långsiktigt arbete och samarbete över gränserna i kommunen och mellan kommun och stat.

Ett exempel på ett bostadsområde som har vänt utvecklingen är Gårdsten i Angered. De har gått från att ha tomma lägenheter, mycket hög arbetslöshet, många brott samt stor otrygghet, till att ha ca 1000 sökande till lediga lägenheter, minskad arbetslöshet (från 22% till ca 12%), minskat antal brott och ökad trygghet. Vägen dit är långsiktigt arbete, där bostadsbolaget har tagit ett stort ansvar, ordnat lokaler till de som vill starta företag och har personal närvarande i området som ser till att det är tryggt. Förändringen har inte gått på ett år utan har tagit över 20 år. Det har skett genom nära samarbete med näringsliv och polis, samt ett tydligt uppdrag till bolaget. De som idag arbetar i bolaget säger att de inte arbetar med bostäder utan med människor. Med den inställningen kan man skapa bra boende istället för enbart bra bostäder.

Ingen av Sörmlands kommuner har lika stora svårigheter som Gårdsten hade. Det bör inte ta lika många år att vända utvecklingen om vi startar nu. Vi kan inte hantera människor som grupp, då fortsätter de att gömma sig i gruppen i stället för att se till sin egen förmåga och sin egen delaktighet till att situationen är som den är.

Det är möjligt att förändra och det som krävs är mod att prova något nytt, se vad som är möjligt i olika områden och tillsammans börjar arbeta med varje enskild individ för att ta sig framåt.