Informerar sakägare om rätten att överklaga

Vattenfall har satt ner foten om den nya kraftledningsdragningen till Oxelösunds järnverk. Ansökan som har skickats till Energimarknadsinspektionen innebär 100 procent luftledning, mer än hälften…