Vi måste värna systerskapet

Bäste bror! Hur många har fått ett brev eller meddelande som har börjat på det viset? Redan från start sluts man in i sällskapet – eller ställs helt utanför. Sorgliga siffror redovisades nyligen av stiftelsen Allbright.
Coronakrisen, eller vilken förklaringen nu är, har bromsat näringslivets jämställdhetsarbete. Fler börsföretag än förut har inte någon kvinna i ledningen. Ingen bransch når längre upp till målet om jämn könsfördelning i styrelser och ledning.

Stiftelsen konstaterar att detta inte enbart är en tragedi för de utsatta, utan att det i förlängningen leder till sämre företag och ett svagare näringsliv.Har vi råd med detta? Nej, självklart inte. Kvinnor måste få synas och ta plats. Om man bara ställer frågan i bastun, så blir svaret därefter. Därför borde ett självklart svar på frågan om hur vi får till en förändring att konsekvent jobba med dubbla nomineringar.Valberedningarna måste då aktivt leta ledamöter till styrelserna av båda könen och får då tillgång till den samlade kompetensen. För det går inte att säga att det inte finns kompetenta kvinnor, de finns, men de syns kanske inte i de traditionella nätverken.Detta Corona-år kan dessutom påverka statistiken ytterligare. Det är inte lika lätt att knyta kontakter via en dator, som att träffas över en fika. Digitala möten skapar avstånd, samtidigt som de är bra när torra beslut ska fattas.

I förra veckan avslutades Centerkvinnornas förbundsstämma. Den genomfördes under två veckor och helt digitalt. Inledningsvis fattades beslut om hur allt skulle genomföras, sedan diskuterades frågor i olika kommittéer för att slutligen genomföra själva stämman under en intensiv lördag. Allt hanns inte med och de sista besluten fattades digitalt under den efterföljande veckan.

Visst var detta i någon formell mening demokratiskt. Men det som gör besluten bra, är möjligheten att tillsammans med andra vrida och vända på frågorna. Det är för att få in fler perspektiv, vilket ger bättre beslut, som vi behöver ha med oss olika erfarenheter i besluten.Ska vi ändra dessa maktstrukturer som finns i samhället behöver vi vara fler som vågar ta plats på alla positioner. Det är bland annat därför som Centerkvinnorna behövs som ett stödjande systerskap.

Ingalill Fredriksson (C)

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Kanske bara drömma om en vit jul framöver

En vit jul brukar vara en förutsättning för att julstämningen ska infinna sig hos oss svenskar. Under dessa tråkiga och mörka höstmånader så är längtan ofta stor till vintern, när blasket och regnet försvinner och ersätts med tjocka lager snö, perfekt för allehanda utomhusaktiviteter såsom skidor, snowboard och pulkaåkning, för både de allra minsta men också för våra äldre motionärer och resten av familjens medlemmar.
Här i Sörmland är vi dock inte direkt bortskämda med mängden snö som faller över våra åkrar och backar. Snarare är det så att det lilla som faller ofta inte räcker till för några långvariga aktiviteter, och istället så får vi förlita oss på konstsnö och konstgjorda spår och backar i våra naturreservat, sportcentra och andra områden som kommuner och föreningar så graciöst upplåter åt oss varje vinter.

Även om det fungerar bra, så känns det fortfarande som långt ifrån de vita scener vi ser på julkorten vi skickar varje år, och långt ifrån de ruggiga vintrar som våra föräldrar berättade om för oss.Enligt SMHI så kommer kanske kommande sörmländska generationer enbart kunna drömma om en vit jul. Klimatforskarnas beräkningar visar att chansen till snötäckta marker i mellersta och södra Sverige runt jul kan komma att minska radikalt i framtiden.

I det värsta scenariot så har Sörmland inte en enda dag med snötäckt mark på hela året. Samtidigt så är det ju inte bara snömängden som påverkas av klimatförändringarna. Nederbörden kommer att anta en mer intensiv karaktär, med stora mängder vatten under en kort tid, vilket då såklart också betyder att vi kommer få uppleva fler torra perioder, något som vi redan blivit plågsamt uppmärksammade på under sommaren 2018, där jordbrukarna på många håll hamnade i krisläge och där grundvattennivåerna var oerhört låga under juni och juli.

Utöver detta har vi att se fram emot att vi i Sörmland får ett allmänt varmare klimat. Forskarna vet redan nu att om medeltemperaturen ökar med endast en grad så får sydsverige samma klimat som mellersta Tyskland har nu. Vad kommer vi i Sörmland att få tampas med för klimat då egentligen? Kommer våra grödor att klara detta? Kommer vår vattenförsörjning att fortsatt vara säkrad? Och framförallt, kommer nästa generation få uppleva en vit jul?Dessa är bara ett par av frågorna vi behöver besvara för att kunna lämna över ett Sörmland med samma förutsättningar som idag. Då är frågan, kommer vi kunna besvara dom?

Olyckligt att stänga Julita gård för besök

Julita gård donerades till Nordiska muséet av ”gamle löjtnanten”, Arthur Bäckström. Avsikten var att bevara samlingarna av ett gods för framtiden. Det var samma tankar som lade grunden till Skansen i Stockholm. Bäckström hade finsnickaren Henning Forsman som anställd för att tillverka godsets möbler. Forsmans kunskap lever än idag vidare i Gnestaföretaget Åmells Möbler
Nu drabbas Julita gård inte bara av Covid-19, utan även av Nordiska muséets beslut att stänga ner besöksverksamheten, kanske för gott.Det här är ett mycket olyckligt beslut. Julita gård är ett synnerligen lämpligt besöksmål i coronatider. Här finns ytor så stora att människor inte behöver trängas och det finns intressanta miljöer som kan berätta den sörmländska historien om munkar, godsägare, torpare och bönder.

Här finns också i allra högsta grad levande historia genom genbanken för rabarber, äpplen och humle. Det är klart att allt detta går att förvalta utan en endaste besökare, men då är materialet dött och till liten nytta. Historia och samlingar ska leva, de ska väcka intresse och få människor att vilja föra arvet vidare.Julitas äppeldagar är berömda och ett fint exempel på hur det går att hålla genbanken levande genom att kombinera sortbestämning med kurser om äppelodling, trädbeskärning och ympning. Den grenen sågas nu av genom beslutet som fattades i Stockholm.

Det är ytterst beklagligt, eftersom Julita skulle ha kunnat bli ett nav för den växande äppelodlingen i Sörmland som spirar från föreningen Sörmlandsäpplen.Nordiska muséet tar enligt den egna hemsidan beslutet om stängningen i Julita av två skäl. Dels att besöken har minskat, dels för att de statliga anslagen inte räknas upp. Över 10.000 besök under en säsong som 2020 får ändå sägas vara ganska bra. Med ytterligare marknadsföring via sociala medier kan det inte vara omöjligt att öka siffran ytterligare. 

För var ska vi hemestra egentligen? Det måste ändå finnas ställen att åka till, platser som har något att berätta och som kan ge oss en upplevelse utöver vår vardag.Så låt inte Julita gård läggas i malpåse. Se Julita gård som det viktiga, sörmländska besöksmålet som det verkligen är. Det är en sörmländsk diamant, som går att slipa ytterligare. Allt fint finns inte i Stockholm. Landsbygden måste också få lov att leva och få föra historien på ett aktivt sätt in i framtiden. Hela Sörmland förlorar på ett besöksmål mindre.

Amerikanerna har röstat för eller emot

En trumpen Donald får lämna Vita Huset, för det bidde en Joe som vann valet. Då har den stora dagen passerat, första tisdagen i november då det amerikanska folket röstade om vem som ska vara president de närmsta fyra åren. Ett valsystem som vi svenskar nu fått en allmän kurs i hur det fungerar. Minst 270 elektorer från de olika delstaterna så kan vinner du valet. Den långa väntan fram till lördagen innan mediahusen vågade presentera en vinnare beror till stor del på att hela valet och valrörelsen genomförts under en pågående pandemi. Närmare 70 procent av rösterna var förtidsröster.

Vad är det då amerikanerna röstat för eller emot? En reflektion man kan göra är att vi i Sverige pratat om Donald Trump och inte president Trump. Som om vi inte fullt ut tyckt eller uppfattat presidenten som just president. Ett ämbete som är ett av de starkaste i hela världen. Det går inte att anklaga sittande president för att inte ha följt sina vallöften.
Många bedömare gör ändå gällande att hanteringen och inställningen till Covidpandemin har varit ett av de mest avgörande för vem man röstat på. För det går inte att säga annat än att USA är det land som drabbats mest omfattande av pandemin. 20 procent av de smittade (50 miljoner människor) och 20 procent av dödsfallen i världen. På karta från en amerikansk hälsomyndighet så är utbredningen av Covid fall i stor utsträckning sammanfallande med utfallet i valet. Stor smittspridning i delstater där republikanerna är starka.

Vi har i Sverige varit förvånade i fyra år hur det har twittrats och gjorts uttalanden som för de flesta har varit hårresande. Om det skulle vara att ”make America great again” förstår jag inte. Men jag förstår att det går hem att vara populistisk. Likheterna med Sverige finns där. Hitta en ”yttre fiende” som du kan bygga en mur emot. Trump har förstärkt 60 mil med gräns mot Mexiko. Dock med pengar ur försvarsbudgeten, Mexikanerna ville inte betala.

Men vad har vi då att vänta av Joe Bidens presidentskap. Med direkta citat från första uttalandet efter att valet avgjorts så är jag fylld av hopp. (Egen översättning)”Jag lovar att bli en president som inte vill skilja, istället att ena. Som av hela mitt hjärta ska jobba för att vinna förtroendet hos hela folket. Vi ska sänka temperaturen (i samtalsklimatet). Vi ska möta varandra igen. Vi ska lyssna på varandra igen. För att nå framgång så måste vi sluta behandla våra motståndare som fiender. Vi är inte fiender. Vi är amerikaner.”Det kanske trots allt är det här USA har röstat för. En politisk veteran (f.d vice president)med lugn och förhandlingsvilja istället för en kombination av tv-kändis och affärsman med enkla svar på svåra problem. En veteran som också förstått att jämställdhet inte är att prata om kvinnors inflytande utan att göra det till något naturligt. Håll avstånd, tvätta händerna och var försiktiga därute.

Ensamheten har varit tung för många äldre

I skrivande stund är det fem län/regioner som infört nya särskilda restriktioner ang covid-19 för att minska smittspridningen som tagit fart igen.
Det är tungt att gå in i en senhöst/vinter med fortsatta restriktioner. Är det något som annars lyfter de mörka månaderna så är det just att ses och umgås med sina nära och kära, vänner och bekanta.
Är den svenska modellen den rätta? Jag vet fortfarande inte svaret på den frågan. Jag tror det, men den som lever får se. Och det är just det – det är inte över än. Även om vi är hur less som helst på dessa begränsningar, även om vi längtar oss blå efter att få tillbaka livet som det var, så måste vi hålla i och hålla ut. För att vi månar varandra och får inte riskera andras hälsa. Så enkelt är och ska det vara.

Hur ska vi då orka? Fortsätt ta det säkra före det osäkra. Vid minsta lilla misstanke – stanna hemma! Var rädd om de du har omkring dig. Låt oss hoppas att denna nya ”våg” går att begränsa så att vi kan ses i våra närmaste kretsar till jul och nyår. Om inte, fortsätt ändå håll i håll ut.Oavsett om du är orolig eller inte för någon i din närhet eller vänskapskrets, ring dina vänner och bekanta, hör av dig, använd sociala medier såsom messenger och facebook, ring gruppsamtal osv. Det är viktigt att vi håller avstånd, stannar hemma när det går, tvättar händerna, undviker kramar och sociala umgängen, även om du har antikroppar kan du vara smittbärare, men det finns andra vägar att visa att vi bryr oss om varandra och med vilka vi kan checka av varandra. Använd dem.

För alternativen är inte roliga. Ensamheten har varit tung för många, särskilt äldre som fått ta ett stort ansvar i isolering och med det utanförskap. Även om det är skönt till en början att jobba hemifrån blir det inte så roligt när det blir vardag och vi börjar sakna de där kafferasterna, kollegorna, de fysiska mötena, luncherna.
De psykiska ohälsotalen stiger, stressen över att vara friställd, oron över om jobbet eller det egna företaget kommer finnas kvar genom det hela ökar, våld i nära relation har även det stigit. Företagare riskerar gå omkull pga uteblivna ordrar, besöksnäringen tappar bokningar och besökare, vår sjukvård och vård/omsorg riskerar personalbrist om sjuktalen ökar samtidigt som belastningen på deras verksamheter ökar. Det kommer fortsatt behövas stöd och insatser från staten, kommunerna och regionerna behöver se över på vilka sätt de kan stötta och leverera.

Hösten är en härlig tid, färgerna, den svala luften, tiden då vi kan kura ihop oss i fåtöljen med tända ljus, en kopp te och en bra bok. Återhämtningen och vilan behövs. Känner du dig ensam, ledsen, behöver du hjälp att göra ärenden, handla osv – ring någon och be om hjälp. Känner du dig glad och tillfreds – ring någon och hjälp den känna samma lika. Det är nu vi visar vad vi går för och vad ordet Tillsammans faktiskt betyder.

Det krävs mod att prova något nytt

Sörmland har Sveriges högsta arbetslöshet. På vissa platser är även kriminalitet, utanförskap och otrygghet stor. Inget av detta är nyheter utan något vi har vetat om länge. Alla vill att vi ska förändra och vända trenden, men det finns de som inte tror det är möjligt utan att styra vilka som får bo var.

Det är komplext och det finns inte en enkel lösning på alla problem, utan vi måste arbeta med olika åtgärder beroende på varje individ och händelse. Jag är övertygad om att det går att vända utvecklingen, det krävs helhetsperspektiv, nya sätt, mod och långsiktighet. Detta är inte något som går att vända på ett år och det räcker inte med nationella beslut om påföljder vid brott eller att förändra lagstiftningen runt anställningar. De är viktiga men inte hela lösningen.

Alla beslut som fattas måste ha långsiktighet för ögonen. I det fall man nationellt beslutar sig för att avsätta medel till olika områden så måste dessa ha en planeringstid på minst 10 år. De kan inte bygga på att kommuner ska söka pengar år för år. Det skapar osäkerhet i planeringen och i det fall man påbörjat ett arbete som sedan inte kan fullföljas, skapar enbart misstroende för de individer som berörs.
Med långsiktighet, kan man gå från att finnas på polisens särskilt utsatta områden till att finnas på listan för utsatta områden eller helt strykas från polisens lista av utsatta områden. Den gemensamma nämnaren är långsiktigt arbete och samarbete över gränserna i kommunen och mellan kommun och stat.

Ett exempel på ett bostadsområde som har vänt utvecklingen är Gårdsten i Angered. De har gått från att ha tomma lägenheter, mycket hög arbetslöshet, många brott samt stor otrygghet, till att ha ca 1000 sökande till lediga lägenheter, minskad arbetslöshet (från 22% till ca 12%), minskat antal brott och ökad trygghet. Vägen dit är långsiktigt arbete, där bostadsbolaget har tagit ett stort ansvar, ordnat lokaler till de som vill starta företag och har personal närvarande i området som ser till att det är tryggt. Förändringen har inte gått på ett år utan har tagit över 20 år. Det har skett genom nära samarbete med näringsliv och polis, samt ett tydligt uppdrag till bolaget. De som idag arbetar i bolaget säger att de inte arbetar med bostäder utan med människor. Med den inställningen kan man skapa bra boende istället för enbart bra bostäder.

Ingen av Sörmlands kommuner har lika stora svårigheter som Gårdsten hade. Det bör inte ta lika många år att vända utvecklingen om vi startar nu. Vi kan inte hantera människor som grupp, då fortsätter de att gömma sig i gruppen i stället för att se till sin egen förmåga och sin egen delaktighet till att situationen är som den är.

Det är möjligt att förändra och det som krävs är mod att prova något nytt, se vad som är möjligt i olika områden och tillsammans börjar arbeta med varje enskild individ för att ta sig framåt.