Det handlar om ren åldersdiskriminering

Enbart för att man uppnått en viss ålder så är man inte på ett visst sätt. För att man uppnått pensionsåldern så är man inte ”körd”. En del kan och vill arbeta vidare medan andra är i behov av att få koppla av efter ett långt och hårt arbetsliv. Några är friska och aktiva, andra kanske i behov av omsorg och vård. Skatten på pensioner har varit och är fortfarande högre än för arbetsinkomster. Det lär för övrigt vara unikt i världen.

Det är omvittnat svårare att få lån och krediter för äldre och att hyra bil blir ofta dyrare. Vissa förmåner upphör. Det här kallas ålderism. ”Fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering”, en definition av professorn i gerontologi Lars Andersson.Attityden till äldre i vårt land är genomgående exkluderande, vårdande och närmast negativ. Det visar sig bland annat när det gäller delaktighet samhällsfunktioner som beslutsprocesser eller på arbetsmarknaden. Pensionsåldersutredningen ”Längre liv, längre arbetsliv” (SOU 2012:28) konstaterade att ”problemet för äldre som vill arbeta något längre är inte regler för pensioner med mera utan systematisk ålderism”. Äldre är också klart underrepresenterade i riksdagen och i de flesta politiska församlingar.

När det gäller den andra sidan av myntet, hur man då inrättar samhället så att det ska passa för olika åldersgrupper och olika människor så kan man konstatera att hänsynen till de som ”inte hängt med” i utvecklingen, som en del äldre, är lindrigt sagt bristfällig. Har man inte en smartphone laddad med appar kan man snart inte parkera sin bil, åka buss eller beställa tid i vården.Allt fler betalningsställen blir kontantfria. Bank-ID, betalkort och elektroniska lösningar blir i allt högre grad en nödvändighet men utgör samtidigt en säkerhetsrisk för många äldre. Textstorleken på instruktioner är dessutom sådan att det redan på det stadiet kan vara ”kört”.

Antalet äldre i samhället ökar. Vi lever längre, många har god hälsa, bättre utbildning än förr och inte minst livserfarenheter. Som grupp betraktad är äldre snarare närande än tärande. Men äldre är inte en homogen grupp människor, lika lite som yngre eller medelålders. Sluta därför upp att behandla oss som mindre vetande men ta större hänsyn till de som har särskilda behov!

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Julita gårds trädgårdar fortsatt öppna för besök

Replik till Ingalill Fredrikssons ledare ”Olyckligt att stänga Julita gård för besök” 18/11 2020

Ingalill Fredriksson skriver i sin ledare i 18/11 att Stiftelsen Nordiska museet kanske stänger ned besöksverksamheten på Julita gård för gott. Lyckligtvis är det inte så, Julita gårds park och trädgårdar är tillgängliga för besök, nu och under 2021. Förhoppningsvis har vi även ytterligare något mer att erbjuda till sommarsäsongen än vad vi vet idag. Vi har alltså goda förhoppningar om att även nästa år kunna välkomna runt 10 000 besökare till vår vackra parkmiljö. Det som tillfälligt pausas är framför allt visningar inomhus och evenemang i egen regi, vilket är en logisk följd av de restriktioner som lamslår hela kultursektorn och som många av oss spår kommer prägla även nästa år. Men vi lägger inte ner för gott.

Vi är tyvärr många inom kultursektorn som är påverkade av den pågående pandemins negativa effekter på ekonomin. För Stiftelsen Nordiska museets del drabbas vi av ett stort intäktsbortfall i och med stängningen av Nordiska museet på Djurgården. Detta bortfall, i kombination med att stiftelsen de närmaste åren inte heller får uppräkning för pris- och löneutveckling från regeringen, gör att vi de närmaste åren har ett kraftigt minskat budgetutrymme. Tyvärr påverkar det alla delar av Stiftelsens verksamhet, inklusive Julita gård, och därför är vi tvungna att pausa delar av vår verksamhet och hitta andra lösningar inför framtiden.

Vår ståndpunkt är att Julita gård är angelägen som bevarad unik kulturhistorisk miljö och – precis som Ingalill Fredriksson skriver – ett viktigt sörmländskt besöksmål. Efter årsskiftet har verksamheten på Julita därför fokus på omhändertagande av Julita gårds unika kulturhistoriska miljö och blicken riktad mot en tid efter pandemin. Det innebär att vi fortsätter det viktiga arbetet med underhåll och drift av fastigheter, trädgård och park. Julita gårds vackra park och trädgårdar kommer fortsatt vara tillgängliga för hemester och besök året runt. Vi arbetar även långsiktigt för att förbättra besöksupplevelsen på ett ekonomiskt hållbart sätt på stiftelsens samtliga anläggningar, inklusive Julita gård. Vi välkomnar också nya samarbeten och extern finansiering. Vår ambition är att kunna välkomna till inomhusvisningar och ordinarie publik verksamhet igen så snart vi kan och sviterna av coronapandemin har lagt sig.Till dess välkomnar vi besökare i Julita gårds vackra park och trädgårdar för hemester och besök året runt.

En röst på Miljöpartiet

Preems beslut att dra tillbaka sin ansökan om utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil har visat vad Miljöpartiet och den gröna rörelsen kan åstadkomma tillsammans. Preems utbyggnad skulle ökat Sveriges utsläpp med en miljon ton per år. Nu är den stoppad för att vi gröna inrättat ett system som inte längre gynnar det som är miljöfarligt, och genom den massiva opinionen mot projektet. 
Det vi ser nu är bara början på den omfattande omställning som Sverige och världen genomgår. Över hela landet pågår över tusen omställningsprojekt som skapar arbetstillfällen.Detta har inte kommit av sig själv. Det beror på att modiga gröna politiker har vågat peka ut en ny väg. Vi förändrar systemet, både i Sverige och i Europa, och visar att gröna investeringar och hållbara satsningar är framtiden. Bollen är i rullning.

Miljöpartiet framhålls nu som de nya industrivännerna, för att vi har vågat satsa på det vi vet är rätt och ger långsiktiga förutsättningar. Företagen är inte längre rädda för vad Miljöpartiet ska göra i regering. De är rädda för vad som skulle hända om vi inte längre är med och styr Sverige framåt mot hållbarhet och världsledande lösningar. Varför? 

Vi har drivit igenom en lag som tvingar alla kommande regeringar, oavsett färg, att prioritera klimatet och arbeta för att stoppa utsläpp. Vi har lyckats få med hela EU på en lag som femdubblat priset på utsläpp i EU. Nu kollapsar kolkraften i Europa. Vi har drivit igenom ett stöd till svensk stålindustri som kan minska Sveriges totala utsläpp med 10 procent. Vi har drivit igenom ett stöd som bidragit till att nära 30 000 laddpunkter för elbilar byggts i Sverige.

Sedan Miljöpartiet kom in i regeringen har vindkraften byggts ut kraftigt och blivit tre gånger så stor. Och den fortsätter öka så det knakar. Enbart från 2019 till 2020 ökade produktionen med 50 procent.Vi är inte nöjda, utan kämpar vidare för att sista droppen fossilt bränsle ska säljas senast 2030, för att du ska kunna röra sig lika fritt med en elbil som med en bensinbil, att importers klimatpåverkan ska räknas genom en så kallad klimattull och att all lagstiftning ses över så att den är i linje med klimatmålen.

Så inför nästa val, ställ gärna frågan: Vad får jag egentligen, om jag lägger min röst på Miljöpartiet? Läs sedan listan här ovanför igen.

Socialdemokraterna missköter primärvården

I september förra året öppnades Vårdcentralen Gallerian i centrala Eskilstuna, trots att där redan finns flera vårdcentraler. De ekonomiska underskotten växer och hotar nu hela Division Primärvård, det vill säga alla regiondrivna vårdcentraler i Sörmland.
Vi moderater kan inte acceptera att Vård för Pengarna och Socialdemokraterna slösar bort skattebetalarnas pengar för att leka affär. Av hela Division Primärvårds befarade underskott om 16,5 miljoner kronor, svarar Vårdcentralen Gallerian för hela 13 miljoner kronor!

Vid årsskiftet 2014/15 hade divisionen ett eget kapital om drygt 39 miljoner kronor – vilket nu riskerar att vara helt utraderat innan året är slut. Det är helt fel att satsa skattepengar på ett prestigeprojekt som att öppna ny vårdcentral i centrala Eskilstuna där det redan finns flera vårdcentraler.  Vi föredrar att man underlättar för privata aktörer att etablera sig, än att regionen tar onödigt stora risker. Det finns mycket regionen kan göra för att underlätta för nya aktörer, som oftast är bättre på att hantera ekonomi än det offentliga.Vårdcentralen Gallerian gjorde ett ekonomiskt underskott 2019 om -9,8 miljoner kronor, sett i relation till omsättning på 12,8 miljoner kronor (det vill säga förlust om 77 procent). Under perioden september till december genomfördes bara 3400 besök – eller endast 7 besök per dag!

Kan man inte få en ekonomi i balans måste man överväga andra åtgärder, att avyttra eller använda lokalerna för andra ändamål, till exempel covid-rehabilitering. Det bästa vore förstås nytt politiskt ledarskap som förstår att använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.Sörmlänningarnas plånböcker är inte bottenlösa källor som majoriteten kan gräva ur för att finansiera misslyckade projekt. Fortsätter underskotten på Vårdcentralen Gallerian riskerar hela Division Primärvård att förbruka hela sitt egna kapital och gå i konkurs.

Lokal gårdsförsäljning av alkohol är en lobbybluff

Det är väl etablerat att om gårdsförsäljning av alkohol införs faller Systembolagets detaljhandelsmonopol i EU-domstolen. Få vet dock vad gårdsförsäljning faktiskt innebär. ​Många politiker beskriver gårdsförsäljning som att det skulle handla om försäljning av vin på en liten gård på landsbygden och att drycken produceras av lokala råvaror, så som närodlade druvor.

Inget kan vara mer missvisande. I praktiken handlar förslaget om gårdsförsäljning av alkohol om att alla som definieras som ”alkoholtillverkare” ska kunna bedriva försäljning av alkohol. För att räknas som alkoholtillverkare krävs inte mer än att du tillsätter smakämnen i fabrikstillverkad råsprit, späder den och häller på flaska. En alkoholproduktion som är billig och enkel för vem som helst att starta upp.
Att detta kommer att bli konsekvensen om nuvarande utredningsförslag går igenom är inte svårt att räkna ut. Om vi tittar på vem som ligger bakom det mest ihärdiga lobbyarbetet kring gårdsförsäljning så hittar vi vodkajätten The Absolut Company.

De har genom medlemskap i flera olika styrelser deltagit i regeringens rundabordssamtal inför den kommande utredningen och fått igenom skrivningar som:”Att begränsa till ”hantverksmässig produktion”, landsbygd eller små producenter blir svårt.” / Livsmedelsföretagen”Även verksamheter som bedriver hantverksmässig produktion av alkoholdrycker utan att kunna sägas bedrivas på en ”gård” bör omfattas av utredningens uppdrag.”/ VisitaVarför detta ihärdiga lobbande för gårdsförsäljning? The Absolut Company säljer ju inte vin.

Jo, anledningen är både utstuderad och tydlig. Om vodkajätten kan sälja sina produkter direkt från sin egen fabrik – eftersom de ju också är alkoholproducenter – och samtidigt sälja råspriten till företag som kryddar sprit och säljer under ett eget varumärke så är det en win-win för vodkajätten.

Samtidigt skulle följderna av att införa gårdsförsäljning innebära att Systembolagets detaljhandelsmonopol försvinner och därmed den viktigaste säljkanalen för många småskaliga producenter av hantverksmässigt öl och vin. Dessa skulle få tävla med de stora kända alkoholproducenterna på en och samma marknad.

Så, för att sammanfatta, gårdsförsäljning innebär att nästan vem som helst snabbt och enkelt kan starta tillverkning av öl, vin och sprit och få ansvar för åldersgränser, öppettider och skatteinbetalningar. Det är långt ifrån den harmlösa småskaliga bild som målats upp kring gårdsförsäljningen. Det tycker vi är fel väg att gå.

Busch Thor fast i logisk kullerbytta om sjukvård

Ebba Busch Thor och Acko Ankarberg Johansson (KD) anser i Aftonbladet den 6 mars att staten bör ta över ansvaret för landets sjukhus. Precis som tidigare saknas alla svar på vad som egentligen blir bättre om staten tar över ansvaret från regionerna.
”Systemet är ruttet” menar Busch Thor och Ankarberg Johansson och hänvisar till en ”stor nationell vårdkris”. Alltihop är i grunden regeringen Löfvens fel. Vad är då duons lösning? Lämna över ansvaret till staten.
De allra flesta kan nog se att logiken i KD:s resonemang brister redan på idéstadiet.Thor/Johansson menar att KD alltid satt vården främst. Om det då är KD och staten som tillsammans är lösningen på problemen inom vården måste det betyda att partiet redan vet att de kommer att sitta i regering inom kort. Alternativt att hela partistaben strax ska byta jobb och börja på Socialstyrelsen. Det är därifrån de anser att vården ska styras.
Fast, tänker kanske många med oss, KD är ju själva med och styr i regioner där problemen är som störst. Vi behöver inte nämna Nya Karolinska, det gjorde Thor/Johansson själva. Så vi undrar: Varför lyckas de inte bättre med vården där de själva är med och styr när deras, citat; trovärdighet i vårdfrågan är så enkel att förklara?
Slutklämmen i duons argumentation är att staten ska bestämma vilka nya sjukhus som byggs. Sammantaget är det faktiskt ett smått fascinerande ställningstagande mot lokalt och regionalt förankrade demokratiska processer.
Är det Ebbas dröm att hennes stat i framtiden ska avgöra hur många dialysplatser vi ska ha i Katrineholm? Vilka operationssalar som är värda att bygga i Eskilstuna? Huruvida det ska investeras i en rehabiliteringsbassäng i Sala?I Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019: Öppna jämförelser kan den som vill stå verklighetsförankrad i bilden av hur den svenska hälso- och sjukvården mår läsa sig till att; ”Sammantaget finns mycket att vara stolt över i den svenska vården. De medicinska resultaten visar på tydliga förbättringar av vården av de sjuka för flera av våra stora folksjukdomar som cancer, hjärtsjukvård och stroke. Samtidigt finns det också utmaningar med till exempel något minskat förtroende och bristande tillgänglighet.”Precis så ser det ut, vi förminskar absolut inte problemen som finns. Men skillnaderna är stora i de olika regionerna.
Istället för att ägna sig åt logiska kullerbyttor med sparkarna riktade mot Stefan Löfven bör KD lägga sin energi på att lösa de vårdproblem de faktiskt råder över och ansvarar för, nära befolkningen i landets regioner.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland