Kyrkskolan på nytt hotad av nedläggning

Nedläggningshotet har skuggat Kyrkskolan i Mellösa en gång tidigare. Nu ska skolans öde tas upp för beslut än en gång.