Vill se mer rörelse i skolan

Att den fysiska hälsan påverkar den psykiska hälsan är ingen nyhet men vi behöver påminna oss om det med jämna mellanrum. Den ökade ohälsan har uppmärksammats i spåren av den pandemi vi fortfarande befinner oss i och Martina Hallström har i en tidigare ledare utvecklat behovet av förebyggande arbete för att minska ohälsan.
Jag vill fortsätta att utveckla det resonemanget genom att fokusera ytterligare på rörelsen och visa på exempel på hur detta sker idag i Södermanland.Det är viktigt både för barn och vuxna som ökat rörelsen under sommaren att fortsätta med det när hösten och vintern kommer. Att fortsätta med promenader, löpning, yoga eller styrketräningen. I en tid av mycket hemarbete är det extra viktigt för oss vuxna att inte glömma bort vardagsmotionen. För att detta ska vara en utveckling som fortsätter för framtiden så behöver våra barn och unga naturligt få in rörelse i sitt liv.
Här kan vi föräldrar hjälpa våra barn att hitta aktiviteter som sker utanför den egna bostaden oavsett om det är organiserat eller inte.Våra idrottsföreningar har en viktig uppgift i att erbjuda kul träning och ibland behöver klubbarna fundera över om träningen ska leda till att många barn och ungdomar tränar långt upp i åldern eller om man ska fokusera på att få de bästa idrottsprestationerna? Det behöver inte vara motsattsförhållande i det, men risken finns.Kommunernas idrottslärare har också ett stort ansvar att få till en rolig, effektiv och jämställd rörelse på idrottslektionerna.
Framför allt är det ett eget ansvar att sköta sin hälsa, men kommunen och civilsamhället kan hjälpas åt att få rörelse att bli en naturlig del i vardagen för fler.Vallby skola utanför Eskilstuna är ett bra exempel på en sådan samverkan. Friskis och Svettis har tagit fram konceptet röris som bygger på att det ska vara kul att röra på sig och att man kan göra det både ute, inne i klassrummet eller hemma i vardagsrummet.
Att eleverna fått röra på sig lite extra varje dag har gett dem bättre resultat i skolan men framförallt bättre kondition och styrka. Det är denna grundläggande styrka som behövs för att kroppen ska hålla fysiskt längre fram i livet.Jag skulle vilja se mer inslag av rörelse i skolan. Inte enbart via läroplanens timplan för idrottslektioner utan även som ett naturligt inslag. Att sprida konceptet röris till fler skolor och kommuner skulle kunna vara en väg att gå.
Det finns många föreningar i länet som arbetar med rörelse som skulle kunna vara med och bidra. Det viktiga är att se att det är rörelsen som är det viktiga och inte exakt vad. Beroende på skolans förutsättningar och hur civilsamhället ser ut så kan det bygga på lättare styrkeövningar, långsamma övningar till mer explosiva aktiviteter. Det viktiga är att åter ta vara på rörelsen för att öka hälsan och prestationerna både på arbete och studier.

Martina Johansson (C)