Mycket är bra med den digitala undervisningen

Sommarlovet är slut och många elever återgår nu till skolan. Gymnasieeleverna får komma tillbaka till skolbyggnaden efter att ha studerat hemifrån under flera månader. Att det fungerar på ett bra sätt är otroligt viktigt så att alla elever får den undervisning de har rätt till och på det sätt de har behov av.Mycket fokus är på hur man på ett säkert sätt kan öppna skolorna för att hålla smittspridningen borta och det är viktigt. Jag önskar att man efter den första intensiva tiden sedan går över till att fokusera på vinsterna med digital undervisningen och vad vi kan lära oss av det framöver. Vi behöver nämligen se till att alla elever klarar gymnasieutbildningen.
Södermanland är som många vet sämst i klassen när det gäller arbetslöshet. Vi har den högsta i landet och majoriteten av de som är arbetslösa saknar gymnasieutbildning oavsett om man är född i Sverige eller inte.Därför är det så viktigt att vi börjar fokusera på hur vi kan få varje elev att klara skolan och få en utbildning. Vi måste börja fokusera på varje enskild individ i klassrummet, den politiska ledningen i kommunerna måste bestämma sig för att varje elev ska klara godkänt och ta sig vidare i utbildningssystemet. Det behövs mål som fokuserar på detta och en nyfikenhet och intresse för att prova olika sätt att undervisa eleverna på, även det som sker utanför skolans väggar.
Den digitala undervisningen som nu tvingades på alla gymnasieskolor har bidragit till att personer som annars riskerat att inte klara utbildningen har klarat det. Skälet är att vissa elever har behov av en annan undervisningsform än den traditionella klassrumsundervisningen. Dessutom får vi inte glömma de så kallade ”hemmasittarna” som inte klarar av att gå till skolan alls, som nu har kunnat ta till sig av utbildningen och nu har en chans att nå en gymnasieutbildning.
Det är inte bara gymnasieskolan som behöver fortsätta använda den digitala undervisningen. Jag skulle vilja se exempel i skolan där man nu tar till sig av den undervisningsformen och använder den för att hjälpa varje elev att klara skolan. Vi behöver börja redan under låg och mellanstadiet med de elever som har behov av en helt lugn miljö. Att kunna vara med delar av tiden i klassrummet och andra delar av tiden i ett angränsande rum eller hemifrån samtidigt, som man följer undervisningen via länk och arbeta med egna uppgifter, gör att eleven skapar rutiner och erfarenhet av den typen av undervisning. Det ger bättre förutsättningar både för den enskilde eleven och resten av klassen. Då kan fler elever ta till sig kunskaper som behövs för att klara sig vidare i utbildningssystemet och slutligen en gymnasieutbildning.  
Vill vi bryta trenden och skapa framtidstro och tillväxt i Södermanland krävs det att vi bestämmer oss för att varje elev ska klara skolan och ta sig igenom hela vägen genom gymnasieutbildningen. Det är en viktig faktor för att vi ska sluta vara sämst i klassen när det gäller andelen arbetslösa. Detta är möjligt om vi politiskt bestämmer oss för det!

Martina Johansson (C)