Låg vattennivå i Hjälmaren, igen Kritik mot reglering av vattennivån

Vattennivåerna i Hjälmaren ligger nu i närheten av minsta tillåtna gränsvärdet. – Det här är den mest bekymmersamma reglering jag har att kontrollera, säger Buban…