Många känner vinster med att arbeta hemma

Semestertiden är här och många har förmånen att få ledig tid för återhämtning. Jag brukar använda sommarledigheten till att fundera över vad som varit bra den senaste våren och vad jag vill fortsätta med under hösten som kommer.
Jag har precis som många andra arbetat betydligt mer hemifrån än en vanlig vår och det är något som ofta återkommer i mina tankar. Hur det påverkar mig själv men även samhället i stort. För mig har det inneburit att jag har varit hemma mer med familjen, eftersom restiderna minskat. Kvällsmöten har kunnat ske hemifrån, efter den gemensamma middagen, och dessutom har jag kunnat säga god natt direkt till mina döttrar istället för att skicka ett sms med dessa ord.
Samtidigt har jag värdesatt det sociala samspelet som sker på kontoret betydligt mer än tidigare. Att fika eller äta lunch gemensamt ger mer än vad jag förut reflekterat över.Södermanland som pendlingslän har sedan tidigare många som arbetar hemifrån vissa dagar, men det har ökat markant under denna tid. Både bland de som tidigare arbetat hemifrån och de som aldrig gjort det. Många har upptäckt att det är möjligt att arbeta hemifrån fem dagar i veckan vilket man inte trodde var möjligt före Covid 19.Jag är övertygad om att det kommer vara många som vill fortsätta arbeta hemifrån även under hösten och även efter att vi kan återgå till det ”nya normala” där vi inte rekommenderas att arbeta hemifrån på grund av pandemin.
Vid ett samtal med en företagare om detta under senvåren, framkom att de har tankar på att ha mötesdagar då samtliga medarbetare förväntas vara på arbetsplatsen och övriga dagar finns möjligheten att arbeta hemifrån. Det skapar bättre effektivitet i planeringen av arbetet. De dagar man är på kontoret kan man se till att ha social interaktion och övriga dagar till leverans från sitt hemmakontor. Kanske kan de på detta sätt minska behovet av kontorsplatser och därmed använda lokalerna till tillverkning, eller varför inte hyra ut till andra företagare på orten som behöver kontorsplatser några dagar i veckan?
Men det finns även utmaningar. Det handlar både om den fysiska och pykosociala arbetsmiljön. Vilka förutsättningar finns till att sitta eller stå bra vid skrivbordet, ha bra bredbandsuppkoppling, tillräckligt stor skärm vid datorn och inte minst hur känner man att man är en i gänget på arbetsplatsen när mycket arbetstid sker hemifrån?
Regeringen behöver skyndsamt tillsammans med arbetsmarknadens parter se över behovet av hur lagstiftningen och avtalen ser ut så att det blir tydligt vems ansvar det är att medarbetarna har en bra arbetsmiljö även vid hemarbete så att det är något som kan fortsätta även framöver.
Det jag tar med mig från våren in i hösten är att i hemarbetet vinner miljön i form av färre resor, familjer där livspusslet är lättare att gå ihop och företagen i form av minskade kostnader. Och det är något jag vill se mer av i framtiden.

Martina Johansson (C)

Vi måste värna systerskapet

Bäste bror! Hur många har fått ett brev eller meddelande som har börjat på det viset? Redan från start sluts man in i sällskapet – eller ställs helt utanför. Sorgliga siffror redovisades nyligen av stiftelsen Allbright.
Coronakrisen, eller vilken förklaringen nu är, har bromsat näringslivets jämställdhetsarbete. Fler börsföretag än förut har inte någon kvinna i ledningen. Ingen bransch når längre upp till målet om jämn könsfördelning i styrelser och ledning.

Stiftelsen konstaterar att detta inte enbart är en tragedi för de utsatta, utan att det i förlängningen leder till sämre företag och ett svagare näringsliv.Har vi råd med detta? Nej, självklart inte. Kvinnor måste få synas och ta plats. Om man bara ställer frågan i bastun, så blir svaret därefter. Därför borde ett självklart svar på frågan om hur vi får till en förändring att konsekvent jobba med dubbla nomineringar.Valberedningarna måste då aktivt leta ledamöter till styrelserna av båda könen och får då tillgång till den samlade kompetensen. För det går inte att säga att det inte finns kompetenta kvinnor, de finns, men de syns kanske inte i de traditionella nätverken.Detta Corona-år kan dessutom påverka statistiken ytterligare. Det är inte lika lätt att knyta kontakter via en dator, som att träffas över en fika. Digitala möten skapar avstånd, samtidigt som de är bra när torra beslut ska fattas.

I förra veckan avslutades Centerkvinnornas förbundsstämma. Den genomfördes under två veckor och helt digitalt. Inledningsvis fattades beslut om hur allt skulle genomföras, sedan diskuterades frågor i olika kommittéer för att slutligen genomföra själva stämman under en intensiv lördag. Allt hanns inte med och de sista besluten fattades digitalt under den efterföljande veckan.

Visst var detta i någon formell mening demokratiskt. Men det som gör besluten bra, är möjligheten att tillsammans med andra vrida och vända på frågorna. Det är för att få in fler perspektiv, vilket ger bättre beslut, som vi behöver ha med oss olika erfarenheter i besluten.Ska vi ändra dessa maktstrukturer som finns i samhället behöver vi vara fler som vågar ta plats på alla positioner. Det är bland annat därför som Centerkvinnorna behövs som ett stödjande systerskap.

Ingalill Fredriksson (C)

Vill se mer rörelse i skolan

Att den fysiska hälsan påverkar den psykiska hälsan är ingen nyhet men vi behöver påminna oss om det med jämna mellanrum. Den ökade ohälsan har uppmärksammats i spåren av den pandemi vi fortfarande befinner oss i och Martina Hallström har i en tidigare ledare utvecklat behovet av förebyggande arbete för att minska ohälsan.
Jag vill fortsätta att utveckla det resonemanget genom att fokusera ytterligare på rörelsen och visa på exempel på hur detta sker idag i Södermanland.Det är viktigt både för barn och vuxna som ökat rörelsen under sommaren att fortsätta med det när hösten och vintern kommer. Att fortsätta med promenader, löpning, yoga eller styrketräningen. I en tid av mycket hemarbete är det extra viktigt för oss vuxna att inte glömma bort vardagsmotionen. För att detta ska vara en utveckling som fortsätter för framtiden så behöver våra barn och unga naturligt få in rörelse i sitt liv.
Här kan vi föräldrar hjälpa våra barn att hitta aktiviteter som sker utanför den egna bostaden oavsett om det är organiserat eller inte.Våra idrottsföreningar har en viktig uppgift i att erbjuda kul träning och ibland behöver klubbarna fundera över om träningen ska leda till att många barn och ungdomar tränar långt upp i åldern eller om man ska fokusera på att få de bästa idrottsprestationerna? Det behöver inte vara motsattsförhållande i det, men risken finns.Kommunernas idrottslärare har också ett stort ansvar att få till en rolig, effektiv och jämställd rörelse på idrottslektionerna.
Framför allt är det ett eget ansvar att sköta sin hälsa, men kommunen och civilsamhället kan hjälpas åt att få rörelse att bli en naturlig del i vardagen för fler.Vallby skola utanför Eskilstuna är ett bra exempel på en sådan samverkan. Friskis och Svettis har tagit fram konceptet röris som bygger på att det ska vara kul att röra på sig och att man kan göra det både ute, inne i klassrummet eller hemma i vardagsrummet.
Att eleverna fått röra på sig lite extra varje dag har gett dem bättre resultat i skolan men framförallt bättre kondition och styrka. Det är denna grundläggande styrka som behövs för att kroppen ska hålla fysiskt längre fram i livet.Jag skulle vilja se mer inslag av rörelse i skolan. Inte enbart via läroplanens timplan för idrottslektioner utan även som ett naturligt inslag. Att sprida konceptet röris till fler skolor och kommuner skulle kunna vara en väg att gå.
Det finns många föreningar i länet som arbetar med rörelse som skulle kunna vara med och bidra. Det viktiga är att se att det är rörelsen som är det viktiga och inte exakt vad. Beroende på skolans förutsättningar och hur civilsamhället ser ut så kan det bygga på lättare styrkeövningar, långsamma övningar till mer explosiva aktiviteter. Det viktiga är att åter ta vara på rörelsen för att öka hälsan och prestationerna både på arbete och studier.

Martina Johansson (C)

Rivstart för Sörmland

Nu är det dags att förbereda för en rivstart av Sörmland efter Corona. Smittskyddsmässigt är vi inte riktigt där än. Skolorna har precis startat och många har återgått till arbetet efter semestern. Ingen vet riktigt om smittan kommer att ta fart igen i väntan på ett kommande vaccin.
Men oavsett detta, så måste samhället komma igång igen. Annie Lööf gav i sitt återkomsttal Centerpartiets svar på vad som behövs för en rivstart för Sverige.
Det är jättebra med satsningar på företagen, för att fler ska ha ett arbete och kunna bidra med skatteintäkter till det gemensamma i samhället. Utan företag stannar Sörmland och Sverige.Men vi behöver också satsningar på infrastrukturen. Sörmland behöver bli ”rundare” för att göra det enklare att pendla i alla riktningar och göra arbetsmarknaden större. Hittills har de stora motorvägarna i norr och söder prioriterats, mittlinjen från Vingåker till Gnesta nästintill glömts bort och vägnätet i nord-sydlig riktning lämnar mycket i övrigt att önska i varje sträckning. Det kommer inte att gå att lösa i ett trollslag, eftersom vägplaner tar tid att genomföra.
Snabbare bör det dock gå att fixa till bredbandsinfrastrukturen. Inte minst vårt Coronaår har visat hur viktigt goda och fasta förbindelser är. Den som kunnat jobba hemifrån har behövt fiber för att kunna vara med på videomöten för att få arbetsdagen att fungera. De som frivilligt eller ofrivilligt satts i karantän har behövt fungerande dataförbindelse för att beställa medicin och mat. Inte minst för de sociala kontakterna har nätet varit nödvändigt.
Därför är det så viktigt att öka tillgången. Goda uppkopplingsmöjligheter är centrala för att samhället ska fungera på ett acceptabelt sätt. Sörmland har drabbats av tvärstoppet av utbyggnaden, som orsakades av Jordbruksverkets prioritering. Det finns alltså planer att sätta i verket. De miljarder som Centerpartiet föreslår, sex miljarder fördelade på tre år, skulle kunna göra snabb och verklig nytta i Sörmland.
Post- och telestyrelsen har pekat på att nio miljarder krävs fram till 2025 för att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband. Centerpartiets satsning är en god bit på väg och är därför ett bra bud i pågående budgetförhandlingar.

Ingalill Fredriksson (C)

Filter och förbud stjälper mer än det stärker

När unga flickor kommer till skolsköterskan med besvär orsakade av alltför hårt sex, känner sig tvingade till både analt och oralt sex utan att våga säga nej för det förväntas av dem att de måste ställa upp på det, när de berättar om rädslan vid strypsex. Då har vi en tydlig signal på att något gått väldig snett.
Att ha sex, att älska, är något mycket fint och kärleksfull. Det kan också vara hårt, tillfälligt, bakifrån, oralt, analt – om båda/alla är med på det. Men det är helt oacceptabelt om det sker på grund av tjat, hot, tvång eller på grund av grupptryck.Synen på sex har förändrats. Nyfikenheten har självklart alltid funnits där, men tillgången till porr är idag helt obegränsad. 3 av 4 killar av Sörmlands niondeklassare tittar på porr. Alltför unga tjejer söker hjälp hos sjuksyster för hjälp med sexrelaterade besvär. 90 procent av alla 10-åringar har en egen smart telefon. Internet och porren är bara några knapptryck bort. Ofiltrerat. Det är sunt att vara nyfiken på sin sexualitet, det är inte förbjudet att lära känna sig själv och sina preferenser.
Många unga (och vuxna) experimenterar, känner sig för, söker sig själva. För många unga HBTQ-personer kan skoldatorn vara den enda vägen de kan hitta information/bekräftelse om sig själva och varför de känner som de gör då de inte vågar söka på av föräldrar kontrollerade enheter. Det höjs många röster om att vi måste införa porrfilter i skolorna. Att elever inte ska kunna nyttja skolans datorer till att surfa porr. Det är ingen lösning. Det skyddar inte. Filter och förbud stjälper mer än det stärker.Tillgången till porren finns omkring oss hela tiden. Det är inte förbud som kommer hindra från att titta och ta intryck, snarare tvärtom.
Problemet med tillgången på porren är att den idag är så grov, så falsk, så onyanserad och att den bara ett knapptryck bort och tillgänglig för alla. Obalansen är för stor mellan fiction och verklighet.Sexualundervisningen i skolan lämnar mycket att önska. Skolan måste utveckla ämnet och hänga med i den verklighet våra ungdomar lever i. Föräldraansvaret är en betydande del i detta. Vi måste prata med våra barn om sex och samlevnad. Vi måste förklara för våra döttrar och våra söner. Gör vi inte det så tillåter vi vårt arbete kring jämställdhet och jämlikhet att backa oreparabla steg bakåt i tiden. Vi måste våga ta vårt vuxenansvar. Finns ingen annanism i detta.
Att förbjuda porr är omöjligt, men att prata om den och vad den gör är inte bara möjligt utan ett måste. Det kan vara rackarns obekvämt och pinsamt – ja – men vad är alternativet?

Martina Hallström (C)

Mycket är bra med den digitala undervisningen

Sommarlovet är slut och många elever återgår nu till skolan. Gymnasieeleverna får komma tillbaka till skolbyggnaden efter att ha studerat hemifrån under flera månader. Att det fungerar på ett bra sätt är otroligt viktigt så att alla elever får den undervisning de har rätt till och på det sätt de har behov av.Mycket fokus är på hur man på ett säkert sätt kan öppna skolorna för att hålla smittspridningen borta och det är viktigt. Jag önskar att man efter den första intensiva tiden sedan går över till att fokusera på vinsterna med digital undervisningen och vad vi kan lära oss av det framöver. Vi behöver nämligen se till att alla elever klarar gymnasieutbildningen.
Södermanland är som många vet sämst i klassen när det gäller arbetslöshet. Vi har den högsta i landet och majoriteten av de som är arbetslösa saknar gymnasieutbildning oavsett om man är född i Sverige eller inte.Därför är det så viktigt att vi börjar fokusera på hur vi kan få varje elev att klara skolan och få en utbildning. Vi måste börja fokusera på varje enskild individ i klassrummet, den politiska ledningen i kommunerna måste bestämma sig för att varje elev ska klara godkänt och ta sig vidare i utbildningssystemet. Det behövs mål som fokuserar på detta och en nyfikenhet och intresse för att prova olika sätt att undervisa eleverna på, även det som sker utanför skolans väggar.
Den digitala undervisningen som nu tvingades på alla gymnasieskolor har bidragit till att personer som annars riskerat att inte klara utbildningen har klarat det. Skälet är att vissa elever har behov av en annan undervisningsform än den traditionella klassrumsundervisningen. Dessutom får vi inte glömma de så kallade ”hemmasittarna” som inte klarar av att gå till skolan alls, som nu har kunnat ta till sig av utbildningen och nu har en chans att nå en gymnasieutbildning.
Det är inte bara gymnasieskolan som behöver fortsätta använda den digitala undervisningen. Jag skulle vilja se exempel i skolan där man nu tar till sig av den undervisningsformen och använder den för att hjälpa varje elev att klara skolan. Vi behöver börja redan under låg och mellanstadiet med de elever som har behov av en helt lugn miljö. Att kunna vara med delar av tiden i klassrummet och andra delar av tiden i ett angränsande rum eller hemifrån samtidigt, som man följer undervisningen via länk och arbeta med egna uppgifter, gör att eleven skapar rutiner och erfarenhet av den typen av undervisning. Det ger bättre förutsättningar både för den enskilde eleven och resten av klassen. Då kan fler elever ta till sig kunskaper som behövs för att klara sig vidare i utbildningssystemet och slutligen en gymnasieutbildning.  
Vill vi bryta trenden och skapa framtidstro och tillväxt i Södermanland krävs det att vi bestämmer oss för att varje elev ska klara skolan och ta sig igenom hela vägen genom gymnasieutbildningen. Det är en viktig faktor för att vi ska sluta vara sämst i klassen när det gäller andelen arbetslösa. Detta är möjligt om vi politiskt bestämmer oss för det!

Martina Johansson (C)