Många känner vinster med att arbeta hemma

Semestertiden är här och många har förmånen att få ledig tid för återhämtning. Jag brukar använda sommarledigheten till att fundera över vad som varit bra den senaste våren och vad jag vill fortsätta med under hösten som kommer.
Jag har precis som många andra arbetat betydligt mer hemifrån än en vanlig vår och det är något som ofta återkommer i mina tankar. Hur det påverkar mig själv men även samhället i stort. För mig har det inneburit att jag har varit hemma mer med familjen, eftersom restiderna minskat. Kvällsmöten har kunnat ske hemifrån, efter den gemensamma middagen, och dessutom har jag kunnat säga god natt direkt till mina döttrar istället för att skicka ett sms med dessa ord.
Samtidigt har jag värdesatt det sociala samspelet som sker på kontoret betydligt mer än tidigare. Att fika eller äta lunch gemensamt ger mer än vad jag förut reflekterat över.Södermanland som pendlingslän har sedan tidigare många som arbetar hemifrån vissa dagar, men det har ökat markant under denna tid. Både bland de som tidigare arbetat hemifrån och de som aldrig gjort det. Många har upptäckt att det är möjligt att arbeta hemifrån fem dagar i veckan vilket man inte trodde var möjligt före Covid 19.Jag är övertygad om att det kommer vara många som vill fortsätta arbeta hemifrån även under hösten och även efter att vi kan återgå till det ”nya normala” där vi inte rekommenderas att arbeta hemifrån på grund av pandemin.
Vid ett samtal med en företagare om detta under senvåren, framkom att de har tankar på att ha mötesdagar då samtliga medarbetare förväntas vara på arbetsplatsen och övriga dagar finns möjligheten att arbeta hemifrån. Det skapar bättre effektivitet i planeringen av arbetet. De dagar man är på kontoret kan man se till att ha social interaktion och övriga dagar till leverans från sitt hemmakontor. Kanske kan de på detta sätt minska behovet av kontorsplatser och därmed använda lokalerna till tillverkning, eller varför inte hyra ut till andra företagare på orten som behöver kontorsplatser några dagar i veckan?
Men det finns även utmaningar. Det handlar både om den fysiska och pykosociala arbetsmiljön. Vilka förutsättningar finns till att sitta eller stå bra vid skrivbordet, ha bra bredbandsuppkoppling, tillräckligt stor skärm vid datorn och inte minst hur känner man att man är en i gänget på arbetsplatsen när mycket arbetstid sker hemifrån?
Regeringen behöver skyndsamt tillsammans med arbetsmarknadens parter se över behovet av hur lagstiftningen och avtalen ser ut så att det blir tydligt vems ansvar det är att medarbetarna har en bra arbetsmiljö även vid hemarbete så att det är något som kan fortsätta även framöver.
Det jag tar med mig från våren in i hösten är att i hemarbetet vinner miljön i form av färre resor, familjer där livspusslet är lättare att gå ihop och företagen i form av minskade kostnader. Och det är något jag vill se mer av i framtiden.

Martina Johansson (C)