Vi behöver regn i den blomstertid som nu är

I den gamla psalmen om den blomstertid som nu kommer så finns i den sjätte versen ord som sällan blir sjungna i kyrkan eller på skolavslutningar. Att oro för att ha mat på bordet förknippades med det som odlades kan man förstå.”Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv oss nödtorftig föda, välsigna sjö och strand. Av himlen drype fetma, bespisande vår jord….”.
Orden från dåtiden är tänkvärda även idag. Nu får vi hoppas att det blir en sommar med såväl regn som sol. Regn för att åkerns grödor som såväl behöver dem men också för att kunna få längta till de soliga dagarna.
Vi behöver också mer nederbörd för att våra vattenmagasin ska komma upp till normala nivåer i vår del av landet. Vi har i nära minne sommaren 2018 då sinande brunnar ställde till bekymmer för många fastighetsägare. Nu införs bevattningsförbud i flera av de sörmländska kommunerna för att spara på magasinen med dricksvatten. Om regnet lyser med sin frånvaro så blir det till att spara på dropparna. Den som inte vill tro på klimatforskarnas rapporter om höjda temperaturer på jorden och ett förändrat klimat måste väl ändå kunna förstå att utdragna torra perioder skapar problem.
Dricksvattnet som vi tar för givet att det ska finnas i kranen kan faktiskt ta slut. För oss som har egen brunn är detta inte svårt att förstå. De kommunala vattentäkterna som ska räcka till många tusen människor är viktiga att de inte förorenas eller töms. Många av de kommunala vattentäkterna bygger på att sjövatten infiltreras via grusåsar så att grundvatten skapas. Det är förstås ett bra sätt att säkerställa att det finns dricksvatten till envar. Det som vi kanske borde prata ännu mer om är hur vi kan minska användningen av dricksvatten till annat än som livsmedel. Vi har gjort en hel del på den tekniska sidan med snålspolande toaletter och duschmunstycken som exempel. Men det borde finnas mer att göra. Men då är det nog inte enbart tekniken som det hänger på, utan mer vårt beteende.
Det regn som ändå kommer är också en resurs som även det borde ha en kommunal strategi. Där är det snarare så att villaägarna med regntunnor är föregångare.
Dagvattnensystemen borde ha uppsamlingsplatser för återvinning av det regn som kommer. Det finns också många återskapade våtmarker vars huvudsakliga syfte många gånger varit av naturskäl för fågelliv med mera. Men ser man det ur ett vattenperspektiv så fyller våtmarkerna flera ytterligare funktioner. Dels som förstärkare av grundvattennivåerna men också som extra dämpare av vattenflöden vid häftiga regn. Det är något som den med några fler levnadsår rimligtvis också sett har förändrats. Regnar det, regnar det intensivt och mycket. Precis som det är med solen. Är det väl högtryck så förblir det en längre tid.Sommaren kommer med efterlängtad ledighet från skola och arbete. Det är klart att vi alla vill ha ”bra” väder men visst kan det vara skönt med en regnig dag också. Stanna kvar i tältet och lyssna på dropparna som slår mot tältduken eller sitta kvar på verandan och känna den fuktiga luften när regnet dunstar mot sommarvarm jord.Glad sommar

Mattias Claesson (C)