Dags att vända trenden och få fler i arbete

Sörmland som län har bland Sveriges högsta arbetslöshet. Enligt statistik från skolverket så är även vuxenutbildningen bland de dyraste i landet.
Att vi har bland den högsta arbetslösheten är inte något nytt och det kommer bli en tuff höst eftersom fler företag har fått det svårt på grund av Covid-19 pandemin.
Men nu är det dags att vi vänder trenden. Vi behöver på flera nivåer ta oss en riktig funderare på vad skälet är. Det kan inte bero på att vi har låg utbildningsnivå bland våra invånare jämfört med andra län, eller att några av länets kommuner har en hög andel nya svenskar. Detta finns på fler ställen i landet. Det finns dessutom gott om arbete i länet som inte kräver högre studier.Tidigare i år gjorde jag en rundresa i några av våra kommuner, med frågeställningarna: Hur får vi människor i arbete? Hur kan vi få personer närmare arbetsmarknaden?
En slutsats jag drog var att det finns goda insatser som sker och att det krävs att vi arbetar med enskilda individer och inte grupper eftersom det är olika skäl till att personer befinner sig långt från arbetsmarknaden. De som behöver stöd i någon form är allt från ungdomar som nyligen avslutat sin gymnasieutbildning, eller hoppat av den samma, till personer som på grund av arbetsskada, missbruk eller som ny i Sverige behöver utbildning och handledning för att komma ut på arbetsmarknaden.
För några är det ganska enkelt att nå arbetsmarknaden och för andra tar det flera år. Jag är övertygad om att det går att få fler att nå arbetsmarknaden om vi arbetar på flera olika sätt och anpassar oss till de lokala förutsättningarna. Människor vill nämligen vara en del av samhället och bidra med det man kan. Att någon tror på just mig kan vara en viktig pusselbit.Det jag vill är att Sörmlands kommuner tillsammans med Region Sörmland, näringslivet, arbetsförmedlingen och de som matchar personer till arbete sätter sig ner och funderar på vad kan vi göra för att fler ska nå arbetsmarknaden? Hur kan vi stötta med individuella insatser som gör skillnad? Hur kan vi förbättra SFI-utbildningen så att fler får tillräckligt bra svenska för att bli anställningsbara och hur kan vi hitta individuellt stöd via arbetsförmedlingens insatser som gör att företagen kan ta emot praktikanter som sedan kan bli en del av arbetslaget? Hur kan vi göra utbildningen mer effektiv, så vi får fler studenter för samma peng och framförallt att det är utbildningar som matchar det näringslivet i Sörmland behöver?
Ja det blir många frågor att ställa. Ett arbete som inte är enkelt och som kräver engagemang, men de är så viktiga för att vi ska kunna vända trenden så att inte Sörmland är det län som har bland den högsta arbetslösheten och dyraste utbildningen som uppenbarligen inte är tillräckligt effektiv.

Martina Johansson (C)