Digitalisering i chockhastighet

För oss alla så har vardagen förändrats, mer eller mindre. Vi behöver vara anpassningsbara men framförallt tålmodiga. Jag följer utvecklingen i den sörmländska vården. Nu när den stora omställningen för att hantera Covid- 19 patienterna är gjord och pandemikurvans första våg ser ut att plana ut så är det just uttrycket, det nya normala som fastnat som begrepp. Planeringen för hur Covid 19 inom en inte allt för avlägsen framtid behöver hanteras som en sjukdom bland många andra är då en fråga. En annan är hur övrig verksamhet ska arrangeras så att den fungerar parallellt utan att orsaka fler sjuka i Covid 19.
Det nya normala berör också begreppet ”chockdigitalisering”. Under många år har det diskuterats om för- och nackdelar med att studera på distans, vård på distans och arbeta hemifrån. Nu när restriktioner införts för att resa och träffas i större grupper har användningen av digital kommunikation blivit det nya normala för många. Att då omfördela stöd så att pengar för bredbandsutbyggnad ställs mot miljöstöd till lantbruket var inte någon bra idé. När det gäller frågan om distansundervisning som framtill nu inte varit tillåtet så verkar det som om den skepsis som funnits nu är som bortblåst.Chockdigitalisering kanske är ett starkt ord men läser man Internetstiftelsens årliga rapport ”Svenskarna och internet” så är då en sak säker, förutsättningarna finns. 98 procent av svenskarna har tillgång till internet och 95 procent använder det dagligen. 57 procent av hushållen har tillgång till bredband via fiber. 32 procent via mobil uppkoppling. Chocken är nog att vi i tider av fysisk distansering (använder hellre det begreppet än social distansering) använder tekniken så mycket mer. Skillnaden är att vi snabbt blivit så många fler som använder tjänster som vi visste fanns men inte använt. Det har snabbt skaffats kunskap om virtuella mötesrum och för- och nackdelar med olika videokonferenssystem.Det nya normala kan även vara att livet på landet hamnar i ett annat ljus. Ja, om uppkopplingen och bredbandet är på plats. Fysiskt avstånd till medarbetare, elever, kollegor och affärskontakter blir ett mindre bekymmer när man kan ses och samtidigt dela information fram och tillbaka. När det kombineras med tillgång till det mindre samhällets sammanhållning, lugnare tempo och tillgång till naturen så borde ekvationen gå ihop för många fler, som idag är fast i de snabbt snurrande hjulen i de större städerna.Det dags för fler att upptäcka att Sveriges landsbygd och i synnerhet Sörmlands.

Mattias Claesson (C)