Björkvik mitt i pandemin

Att vi alla just nu diskuterar begrepp som flockimmunitet, social distansering och Covid-19 är inte konstigt då det påverkar våra liv på så många sätt. Med den kommunikationsteknik som vi har idag nås vi av bilder och information från hela världen. Det är öde gator, överfyllda sjukhus, tomma flygplatser, befolkningar satta i karantän och stängda gränser. För oss på landet är skillnaden inte lika synlig i vår närmiljö. Trots det så blir påverkan stor i våra liv när Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska tolkas och förstås men även hur regeringens olika stödpaket kan hjälpa mig eller mitt företag i en oförutsägbar tid.
Några rapporter från vardagen:
Just idag när jag skriver det här får jag syn på ett inlägg i sociala medier som är värt att berätta. Astrid fyller 100 år, för en som nyss nått hälften är det lite hisnande. Firandet fick ske med gästerna på distans utanför huset. Den lokala matbutiken kämpar på och erbjuder färdigpackade påsar, erbjuder extra öppet för äldre och riskgrupper. Man vill också undvika trängsel i butiken, det som annars är det som butiken på landet vill ha. Det är samlingspunkten för alla som lever ”socialt distanserat” på landsbygden sedan tidigare.
Det här med stora folksamlingar brukar inte vara ett bekymmer men den lokala maskinhandlarens vårvisning hamnade på listan över inställda evenemang. Kan också konstatera att allt det arbete som gjorts för att bredband via fiber skulle komma på plats även i Björkvik nu nyttjas för såväl hemarbetande och studier. Kyrkan står där mitt i byn och anpassar gudstjänsterna så att även det andliga livet kan få sin näring.
Hemtjänst och äldreboendet får min särskilda tanke där besöksrestriktioner och skärpta hygienrutiner ändrar vardagen. Att grundskolan och förskola fortsätter sin verksamhet är något som omvärlden förundras över, den svenska linjen att skydda dem som löper störst risk att få svår Covid-19 istället för att stänga ner och sätta alla i karantän. Vilken metod som är den mest kloka för att hantera ett nytt virus utan framtaget vaccin det är svårt att bedöma.
För andra är arbetet hemifrån inne på sin tredje eller fjärde vecka. Det blir ändrade rutiner där arbetsdagen fylls med interaktion via samtal och videokonferenser. Många gånger blir arbetet mer effektivt då det inte behövs resor och fikapauser med kollegorna. En baksida blir efter en tid att vi som sociala människor behöver utbyta åsikter och mötas för att få stimulans.Trots en dyster tid så känns det som om vi människor också visar upp många goda sidor av hjälpsamhet och sympati. Samhället i en pandemisituation får också en vardag även om den är helt annorlunda än för tre veckor sedan. Nu är det vår uthållighet som sätts på prov.

Mattias Claesson (C)