Protest mot fritids flytt till Marmorbyn

Besvikna föräldrar i Baggetorp slipar på ett medborgarförslag till kommunen om att fritidshemmet Lönnen inte ska flytta till Marmorbyn. – Vi vill att politikerna ska…