Ute och cyklar igen

Vi rör oss för lite. Det farligaste för en människa är att bli stillasittande. Att gå, stå eller ta cykeln är viktigt, för att inte säga livsviktigt. Men för att rörelsen ska bli en viktig del i vardagen, så måste det kännas någorlunda säkert att gå eller cykla en kortare eller längre sträcka.
Jag har tillsammans med Centerkvinnorna i Gnesta under många år försökt få kommunen och Trafikverket att bygga en cykelbana längs väg 57 mellan Björnlunda och Gnesta. Här går mycket tung trafik och det saknas vägren, men det finns fartkamror! Med bättre förhållanden skulle cyklingen säkerligen öka.
Vi som bor i vårt Sagolika Sörmland har mycket som går att upptäcka från cykelsadeln. Den fantastiska Näckrosleden omfattar 700 kilometer som kan avverkas under 14 etapper. Eriksgatan och Gnestaleden är andra möjligheter för den som ta sig runt i vårt vackra landskap. Som turist hänger Sörmland alltså bitvis ihop, men hur har vi det med cykelnätet mellan våra orter här i Sörmland? Det kunde absolut vara bättre! Centerpartiet har i riksdagen föreslagit att det ska tas fram en nationell cykelplan, som självklart måste kompletteras med länsvisa planer. Ett finmaskigt och säkert cykelnät borde vara lika självklart som vägens asfalt för att få fler att välja tvåhjulingen. För tänk om vi fick cykelvägar, i hela landet, som hängde ihop precis som vägnätet. Då skulle vi kunna cykla till skolan, till jobbet eller bara välja cykeln för motionens skull.
Det kräver förstås satsningar på säkra gång- och cykelvägar genom ett kommunalt engagemang. Det brukar vara svårt att räkna hem en cykelbana som inte anläggs samtidigt med vägen. Men om man ställer samhällskostnaden för cykelvägen mot förbättrat hälsoläge hos befolkningen? Eller ser investeringen som ett led för att öka kommunens attraktivitet som besöksort?
Ett ökat tänk krävs förstås också för att kunna kombinera cykeln med övriga transporter. Att kunna ta med sig cykeln på tåg och buss måste underlättas. Det bör vara ett krav i kommande upphandlingar av kollektivtrafik. För det är så viktigt att fler kan vara ute och cykla.

Ingalill Fredriksson (C)