Vildsvinens utfodring måste regleras

Vildsvinen härjar. De trampar ned, bökar upp och river runt grödor och plantor. I stället för att bli mat blir grödorna