Fem förslag som vill ta domkyrkan in i framtiden

Fem arkitekter har utvecklat sina förslag på hur domkyrkan och domkyrkoberget ska kliva in i framtiden. Förslagen finns utställda i kyrkan i en månad. En…