Oxelösund ger hopp om en fungerande lösning

DEBATT I veckan kom beskedet att Vattenfall justerar dragningen genom Oxelösund av den kraftledning som planeras från Hedenlunda i Flen till SSAB. Efter tydliga krav från kommunen förläggs den nya ledningen till redan befintlig ledningsgata – en bättre lösning för såväl kommun och invånare som för SSAB som nu får en snabbare process för sin ledning.Det här ger hopp om en bättre lösning även för dragningen genom Nyköping, Katrineholm och Flen.

Med gott samarbete kommuner och markägare emellan och tydliga krav på Vattenfall att leverera en nedgrävd kabel finns möjlighet att hitta en lösning som inte bara räddar mark och miljö utan även får fram den kraft SSAB såväl behöver snabbare.
I de stora projekten är det viktigt att se den lilla människan. När infrastruktur dras fram måste vi politiker ta ansvar för att hitta den bästa lösningen och minimera skadan för de som drabbas. En luftledning skulle med förödande kraft påverka många människors hem och livsverk och samtidigt försämra vår sörmländska natur.

Finns möjligheten att undvika det och samtidigt nå en fullgod lösning måste vi jobba för det. Ju mindre skada kraftledningen orsakar på sin väg till SSAB, desto färre överklaganden och därmed en snabbare process.Viktigt att notera är att alla de drabbade markägare vi har träffat har ställt sig förstående till att en kraftledning måste fram, trots intrånget på deras mark. Det är en inställning att ödmjukt respektera och ta vara på – möjligheten att tillsammans nå en bättre lösning finns alltså. Ett klokt förslag för kabeln skulle gynna alla inblandade, nu och i framtiden.

Anna af Sillén (M) Nyköping, Christer Sundqvist (M) Katrineholm, Emma Dahlin (M) Flen