Här ska det inte finnas plats för hedersvåld

Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin gick ut med en text kring hedersvåld, en fråga som är otroligt viktig och som måste bekämpas. Hedersrelaterat våld och förtryck kommer från regler som har med heder att göra, till exempel att man inte får klä sig hur man vill, umgås med vem man vill, eller vara kär i vem man vill. I stora drag handlar det om kontroll och att beröva en annan dennes frihet.

Det finns många initiativ för att bekämpa detta, och Hedin skriver i sin text att nu föreslås en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv, där hedersrelaterade brott ska straffas hårdare, det ska bli straffbart att förmå eller tillåta barn ingå ett äktenskap, och att ett verktyg för utreseförbud ska införas. 

De som är allra hårdast utsatta av hedersvåldet är barnen. De är i beroendeställning till sina föräldrar, vårdnadshavare, familj, de har kanske inte heller verktygen som krävs för att stoppa det, eller förstår vad det är som händer. Vad som är ens egen familj är vad man tror är normen för andra familjer. 

För mig är frihet en självklarhet, för visst ska man själv få välja vem man vill vara kär i, vem man vill dela livet med, hur man vill klä sig, osv. Enligt mig är det ofattbart att vissa människor anse sig ha rätten att bestämma över en annan människa på ett sådant vis att man berövar denne sin frihet. 

Våld och förtryck bryter mot många lagar. Bland annat FN:s barnkonvention, en konvention som skyddar barns rättigheter. Sverige är ett av 196 länder som har skrivit under konventionen och sedan årsskiftet är den dessutom lag här. Det är oerhört viktigt att vi står upp för barn och personer som utsätts för denna typ av våld och förtryck, eller såhär, det är oerhört viktigt att vi gör vad som är anständigt. Det finns mycket att göra och förbättra i ett land som Sverige, men vi är ett föregångsland, och vi måste föregå med ett gott exempel för andra länder.

Vi kan inte luta oss tillbaka och förlita oss på att andra ska dra lasset, och just därför tycker jag att denna punkt i Januariavtalet som Centerpartiet drivit igenom tillsammans med regeringen och Liberalerna är så himla bra och viktig. Sverige är ett fritt land, här finns inte plats för hedersrelaterat våld och förtryck.