Trafiksäkerhet måste även gälla i praktiken

Trafiksäkerhet är viktigt. Länge har det talats om en Nollvision i trafiken – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i olyckor på våra vägar. Det har konkret inneburit ombyggnad av vägar med mitträcken, nya hastighetsbegränsningar och fartkamerornas inträde. Det har varit goda insatser som har gett resultat.Men det är inte alltid som trafiksäkerhetstänket räckt hela vägen. I höstas sattes nya fartkameror upp på väg 57. Några hamnade i min hemkommun, Gnesta. De nya kamerorna skyddades med långa räcken, som tvingade fotgängarna ner i diket eller ut i vägbanan när de skulle till den närliggande busshållplatsen. Det handlade bland annat om barn som måste ta skolbussen för att komma till den obligatoriska skolan.
Med barnets bästa för ögonen, barnkonventionen blev som bekant nyligen till lag, tog jag kontakt med Trafikverket som bär ansvar för trafiksäkerheten längs länets vägar. Jag ville veta hur det var tänkt, om vi på landsbygden inte ska kunna ta oss fram till busshållplatsen, utan att behöva gå på vägbanan eller i diket?Vilka regelverk gäller, vem har tagit besluten, hur sker prioriteringarna? Frågetecknen var många, men svaren var inte lika enkla att få fram. När automatsvaret väl var lämnat om att frågan var mottagen, så var svarstiden upp till sex veckor. Det känns inte okej, när det handlar om barns säkerhet, som absolut är en del av Nollvisionen.Barns och människors säkerhet måste gå före skydd av materiell utrustning. Om vi som bor på landsbygden haft gång- och cykelbanor längs länsvägarna så hade Trafikverket fått skydda sina hastighetskameror med precis vilka räcken som helst.Nu ska det ärligen tilläggas att Trafikverket har ändrat sig. En del av det kameraskyddande räcket har tagits bort. Men inte för att det tvingade gående ut i vägen, utan för att räcket hade satts upp tvärs över en gårds utfart.Hoppas fortfarande på att Trafikverket ska ordna gångvägen till den här busshållplatsen, prata med alla som bor i närheten och att de tillsammans hittar en lösning som alla blir nöjda med. Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut enligt Barnkonventionen.Det handlar om närodlad politik, både när det gäller cykelbanor och länsvägar, i hela Sörmland.

Ingalill Fredriksson (C)