Barkborrar äter upp tryggheten i skogen

– Skogen har historiskt sett, för alla här i bygden, varit en trygghetsbas. Barkborreangreppen är ett hot mot den tryggheten, säger Carl-Adam Samuelson, lantbrukare på Hansta…