Tonfall och tilltal som förminskar

Jag har vid flera tillfällen här på ledarsidan lyft problematiken kring hatet som flödar på sociala medier och så vidare. Oftast är det män som hatar kvinnor, politiker, journalister och andra tjänstepersoner i det offentligas tjänst. Respekten för vad den personen faktiskt står för, det den är anställd för att göra, det den representerar och är verksam inom blir förminskad och underminerad. Det i sin tur gör att vederbörande misstänkliggörs, nedvärderas och bakbinds i sin utövning. Det har blivit så vanligt att vi nu mer inte höjer på ögonbrynen när det sker.

Ta till exempel porträttet av vår nye landshövding Beatrice Ask som jag läste i helgen som gick. En landshövding är alltså regeringens utsände att leda länsstyrelsen, regeringens förlängda arm ut i landet. En jätteviktig roll för vårt län och hur våra lokala frågor presenteras och företräds i huvudstaden.

Det porträttet fokuserade på var någon slags lite ”folkligare” linjen och innehöll mer om hennes bakgrund än om hennes framtid som landshövding, om att hon hade lite ont i magen när hon tackade jag till uppdraget, att hon inte har en man och avslutade med frågan om hon kanske skulle starta ett konto på tinder. Hade en man fått samma frågor? Hade en man porträtterats på samma vis?

För mig hade det varit jätteintressant att höra hennes tankar kring vilka frågor hon ser är viktiga att prioritera i Södermanland. Vad hennes analys av läget är så här i inledningsskedet och vilka intressen/egna områden hon för med sig in i sin nya roll. Vad är hennes syn på länsstyrelsen mångfacetterade uppdrag, på miljöbalken, äganderätten, viltvården, jordbruksstöden, integration, samhällsutveckling, Södermanlands ställning gentemot övriga län i landet, var vi särskiljer oss i hennes mening och var vi är lika, ja frågorna inför framtiden är så många.

Uppdraget Landshövding är större än personen som innehar det. Man måste skilja på sak och person. Personen bakom är intressant – ja, men vad vederbörande har för tankar kring att lyfta sitt uppdrag framåt är intressantare.

Vi har stora utmaningar i vårt sätt att kommunicera, hur vi talar med och om varandra och vi har stora utmaningar i hur vi respekterar varandra i de roller vi innehar. Det spelar jättestor roll hur vi hanterar detta. Förminskas rollen, personen som innehar rollen, så försvagas hens möjlighet att göra ett bra och betydelsefullt arbete. Med genusglasögonen på fick jag ont i magen av porträttet eftersom Beatrice Ask förminskades till att vara klichébilden av en ”kvinna”. Eller hade en man som tidigare varit justitie- och finansminister porträtterats på samma vis?

Martina Hallström