Tränar boskapsskötsel utan djur

Ulrika Jonsson utanför Vingåker gillar farten i WE, working equitation. Det är en relativt ny tävlingsgren i Sverige men övningarna är inspirerade av månghundraåriga traditioner…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil