Barnens rätt får aldrig glömmas

Finns det några snälla barn? Det är den klassiska tomtefrågan på Julafton och självklart svarar de barn som hörs JAAAA….
Barn ska höras. De ska få frågor om hur de vill ha det och hur de tycker att det borde vara. Detta gäller alla barn och inte bara dem som har fått besök av tomten.
Från årsskiftet har Barnkonventionen blivit lag även i Sverige. Det innebär en skärpning, även om FN:s konvention varit rådande även tidigare och då särskilt när något har hänt något barn.Då får vi som är politiker höra vad vi redan borde ha gjort, framför allt ”att alla barn har samma rättigheter och lika värde.” Det står i artikel 2 och är den absolut viktigaste, men självklart ska vi även se till barnens bästa vid alla beslut och också se till att barns rätt till liv och utveckling blir verklighet, och inte bara ord på ett papper.Barn har också rätt att säga sin mening och få den respekterad, och då förstås inte bara av den gästande tomten en gång om året.Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Därför har föräldrarna särskilda rättigheter och skyldigheter enligt barnkonventionen. Båda föräldrarna har ansvar gemensamt. De ska sätta barnets bästa främst. Föräldrar har även rätt till stöd från samhället när de behöver.Som alla lagar är vi skyldiga att följa dem och vi är också skyldiga att ta reda på vad de nya lagarna innebär. Barnombudsmannen, Unicef och Rädda Barnen är några institutioner som har bra informationsmaterial om vad konventionen och lagen innebär.Att konventionen som FN antog 1989 och Sverige skrev under 1990, nu blir lag gör att det inte går att välja bort Barnkonventionen, när ett beslut ska fattas. Så inför varje beslut måste frågan ställas – har vi sett till barnens bästa?Har jag tagit reda på alla fakta? Är jag säker på att jag har gjort en korrekt bedömning? Har jag frågat barnen? På riktigt, och inte automatiskt som tomten?Jag tror att flera kommuner inte hunnit göra sin hemläxa riktigt än. Men det som är bra för barn är oftast bra för andra också. Och barnen är ändå vår framtid, vi måste bygga framtiden för dem.Lyssna! Barnens ord har väckt en hel värld att se hotet mot klimatet ur deras perspektiv och pekat på möjligheter till förändring.

Ingalill Fredriksson (C)