Gör din insats för att mota rasismen

Allt oftare hörs det i debatten, både i politiken och på sociala medier, att om det inte var för invandrarna så skulle vi ha råd med skola, vård, pensioner och nya järnvägar. Dessutom så hänvisas gängkriminaliteten och droghandeln till detsamma. Ju oftare detta används i den offentliga debatten desto mer används det som förevändning att begränsa människors friheter.
När politiken dessutom börjar prata om volymer i stället för människor och ifrågasätter vilken konst som ska få uttryckas, vilka klädesplagg som är okej eller var människor får be om hjälp då ökar risken för att människor går från att med ord kränka andra till att även i handling göra det.
I det icke offentliga ljuset används idag ett språk om de människor som inte är födda i Sverige som jag inte ens vill skriva. Men människor uppmanar varandra till att se till att dessa personer på olika sätt ska försvinna. När politiken på olika nivåer i olika partier använder sig av retoriken, där grupper ställs mot varandra, och föreslår lösningar på ett problem som inte förändrar problemet i grunden utan enbart symboler så ger det kredd till de som ser invandringen som Sveriges största problem. De kan då fortsätta att skuldbelägga dem för allt och även fortsätta med förtrycket.Jag har så många gånger hört: Glöm aldrig vad som hände i Europa under andra världskriget. Vi får inte låta det hända igen. Vi kan inte tillåta att en statsmakt får förtrycka en eller flera folkgrupper och detta utan att de enskilda individerna har begått någon kriminell handling. Bara för att de tillhör en viss folkgrupp.Men vet ni vad? Det är precis detta som jag ser hända i Sverige och Europa återigen. Just nu pågår en skuldbeläggning av muslimer, afghaner, judar, romer med flera, till att vara roten till allt det onda i ett samhälle. Detta är något som vi med kraft måste mota bort! Det är inte det som är sanningen.Visst har vi invandrare som ingår i kriminella nätverk av olika slag och gör det otryggt att vistas på olika ställen, men vi löser inte det problemet med att tvinga alla att lämna Sverige. Vi kommer fortfarande ha kvar de svenska personerna som ingår i samma kriminella nätverk.Vi löser problem genom ett hårt arbete på flera plan. Vi måste arbeta förebyggande med barn och familjer redan från förskolan, genom hela skoltiden och ha en fungerande arbetsmarknad så att människor som kan bidra till sin egen försörjning också får göra det. Det är genom att känna sig behövd som man tar sig vidare i livet och inte väljer den kriminella banan. Till detta behövs självklart även krafttag av polis och åklagare för att åtala de som begår brott så att det inte lönar sig. Men det viktiga är att även du och jag kan göra skillnad.Läs din historia och reflektera över vad som sker i Sverige och Europa idag. Stå upp för medmänsklighet. Var en av de svenskar som bekämpar fördomar och rasism, var en människa som ser andra för den människa de är.

Martina Johansson