Högre aktivitet med whiteboardtavlor och skrivtavlor

Detta innehåll är en annons.

Oavsett hur din arbetssituation ser ut finns det några områden som underlättar ditt arbete. Ett sådant är den ökade aktiviteten och effektiviteten som uppstår vid en naturlig användning av whiteboardtavlor eller skrivtavlor. Hur är det möjligt kanske du tänker. Nu för tiden finns det ett brett urval av whiteboardtavlor och mobila skrivtavlor till gagn både för effektivitet och den rumsliga kontorsmiljön. Vi berättar mer.

Hög effektivitet

Utvecklingen har verkligen gått framåt när det gäller whiteboardtavlor och skrivtavlor. Nu för tiden finns det ett brett urval av whiteboardtavlor som har utvecklats för att vara så flexibla som möjligt för att skapa just effektivitet på arbetet. Det finns även mobila skrivtavlor som ytterligare ökar flexibiliteten. Studier visar att om du använder whiteboardtavlor och skrivtavlor för exempelvis återkoppling där medarbetare i början av mötet får skriva ned på tavlan vad de minns från förra mötet genom stödord blir det ett effektivare möte. Du kan även använda tavlan som stödordsanteckning under själva mötet.

Det samma gäller för att skapa en visualitet över ett ämne eller varför inte som utvärderingsinstrument. Det finns en arbetsro som infinner sig när alla på mötet gemensamt är med och utvecklar det som syns på tavlan. Whiteboardtavlan eller skrivtavlan blir som ett verktyg för tänkandet, alla vet att det man skriver inte kommer att sparas och det gör det till ett friare medium, det behöver inte vara helt rättstavat eller färdigt och perfekt, det är ett sätt att sätta ord på sina tankar.

Ändrad rumsmiljö

Mobila skrivtavlor kan med fördel även användas för att skärma av öppna kontorslandskap på ett effektivt sätt. Vill du ha en modern och lyxig avskiljare, där du kan använda både sidorna effektivt, kan det vara bra att satsa på en skrivtavla som är helt glasbeklädd. Skulle du istället önska en skrivtavla som även har ljuddämpande egenskaper finns mobila modeller med ljudabsorberande baksida.