Logisk ekologisk kvalitet?

Textstorlek:
Annons:

Kanske har ni sett reklamfilmen med det troskyldiga lilla barnet som vill ha egoistisk mjölk? Det är ju inte alltid så lätt att hålla ordning på orden och deras betydelse, så barnet tillrättavisas milt och vi får veta att reklamen handlar om ekologisk mjölk, inte egoistisk.
Varför och hur en viss sorts mjölk är ekologisk, i motsats till annan mjölk, framgår inte. Inte heller om det som reklamen kallar ekologisk mjölk är mer eller mindre ekonomisk än andra mjölksorter. Vi förutsätts lita på att det som kallas ekologiskt är bra för naturen, miljön och allas vår fortlevnad. Helt enkelt för en långsiktig ekonomiskt hållbar förvaltning av vår jord.
Så effektivt har själva ordet ekologiskt förvaltats att vi ser det som ett slags kvalitetsbeteckning, inte bara på produkten i fråga, mjölken eller vad det nu kan vara, utan också på konsumenten. En ansvarskännande, miljömedveten, politiskt korrekt medborgare handlar förstås ekologiskt. Och i så fall, om jag inte handlar ekologiskt, hur handlar jag då? Egoistiskt? Begår jag kanske ekobrott?
Eko betyder inte att något hörs eka. Eko-tjänster och -produkter låter inte. Ska vi semestra ekologiskt får vi väl boka eko-logi. Cykelsemester med övernattningar i tält är – hur mycket hotellägarna än skryter med att de av ekologiska skäl, inte ekonomiska, låter bli att tvätta handdukar och bara erbjuder miljöduschtvål i behållare som är fastskruvade på väggen.
Ekologiskt resande får väl antas kräva en egen eko-logistik. För persontransporter finns numera resecentra i stället för tåg- och busstationer. För godstrafik anläggs i stället logistikcentra här och var för hundratals miljoner kronor. Kan det vara så, att ekologiska transporter verkligen kräver logistikcentra i var och varannan kommun? Hur logiskt är det? Eko – logiskt?
Det är väl en tidsfråga innan SJ kommer på att det kanske går att få oss att förstå, att det är logiskt att kalla flexibla tågtider ekologiska. Vi har ju redan börjat vänja oss vid flexibiliteten. När jag häromdagen tog tåget mellan Stockholm och Katrineholm var det bara en kvart försenat. Ingen protesterade. Ändå var den vagn jag satt i sönder så vi fick hålla i oss i kurvorna. Vi passagerare ombads sitta ner. Krängningarna skulle inte märkas så mycket då. Skulle någon må illa kunde vi be att få byta vagn. Men alla valde vi snällt att sitta still i vagnen.
Personlig komfort är kanske en alltför egoistisk idé för den som vill framstå som medveten ekologist. Finns förresten ordet ekologist? Kanske inte. Än!
Finns det en logisk ekologi?

Annons: