C i Gnesta vill slopa beteskravet

Per Andersson, mjölkbonde i Stjärnhov, och Paula Pönniäinen känner stöd av Centern i Gnesta. Han tycker det är bra att debatten om mjölkböndernas villkor kommit upp på riksdagens och regeringens bord. Foto: Arkivbild
Textstorlek:

Nu ställer sig även Centerpartiet i Gnesta bakom kristdemokraten Magnus Oscarssons förslag att slopa beteskravet för kor i lösdrift.

Annons:

”De senaste tio åren har hälften av Sveriges mjölkbönder försvunnit. Vi måste agera nu för att vända trenden och få framtidstro för jordbruket i Sverige” skriver de i ett uttalande efter kommunkretsens årsstämma.

– Det känns bra att diskussionen kommer upp på bordet och att fler och fler engagerar sig i frågan, säger Per Andersson, mjölkbonde i Stjärnhov.

Han har under flera år pekat på problemen med lönsamhet för mjölkbonden i Sverige och poängterat att kostnaderna för det svenska lantbruket är mycket högre än i övriga EU-länder. Han är nöjd över att debatten tagit fart.

Häromveckan bjöd den kristdemokratiska riksdagsledamoten Magnus Oscarsson in till Mjölkkrismöte i riksdagen. Han hade fem förslag som han ansåg skulle förbättra situationen för Sveriges mjölkbönder.

Efter det bjöd Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till högnivåmöte på regeringen med anledning av ”det kritiska läget i den svenska mjölknäringen.” Tre arbetsgrupper bildades som skulle titta på marknad, kapitalförsörjning och koordinering av rådgivningsinsatser. Representanter från Sveriges Mjölkbönder var besvikna efter det mötet.

– Det känns blekt. Det vore bättre om regeringen förändrade lagar och regler som skiljer oss från övriga EU, säger Per Andersson.

I en gemensam debattartikel på SVT Opinion har representanter för LRF och ordförande i Sveriges mjölkbönder ifrågasatt om en lag på att alla djur ska ut på bete verkligen automatiskt ger en bättre djurvälfärd. Det var också ett svar på en debattartikel av Djurens rätt som kräver bete för alla nötdjur, även för tjurar.

– Nu hoppas jag att Konkurrensutredningen kommer med något avgörande, säger Per Andersson.

I början av mars ska Konkurrensutredningen komma med förslag som branschen hoppas mycket på. I snart två år har utredningen om konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion pågått. I ett delbetänkande har de tidigare skrivit att nationella regler och krav som går utöver den gemensamma nivån bör vara väl motiverade och noga prövas eftersom de riskerar att verka negativt på företagens kostnader och konkurrenskraft.

– Jag tycker att konsumenterna ska kunna välja, till exempel kan det finnas ekomjölk med kor på bete och mjölk från konventionella gårdar med kor på lösdrift, säger Per Andersson.

Han säger att det betyder mycket för honom att få politiskt stöd. Centerpartiet i Gnesta skriver att den svenska djurskyddslagstiftningen skulle behöva en genomgripande översyn och ”ett regelverk som bättre tar tillvara den kunskap och de moderna lösningar som finns för att nå en god djurhälsa.”

FAKTA: Fem förslag

De förslag från kd politikern Magnus Oscarsson som också Centerpartiet i Gnesta ställer sig bakom:

1. Avskaffa beteskravet för de kor som finns i kostallar med lösdrift. I dagens moderna kostallar kan korna röra sig fritt mellan den plats där de vilar, sin foderplats och sin mjölkningsplats. Med en tydligt reglerad lägstanivå för vilka kriterier som ska gälla för att få undantag från krav på betesgång, säkrar vi en bra djurvälfärd.

2. I Finland ger staten ersättning för varje ko som förs ut i hagen om sommaren. Undersök skyndsamt om inte den finska modellen går att införa även i Sverige.

3.  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste stoppa de aviserade höjningarna av kilometerskatt och skatt på handelsgödsel, samt hindra att arbetsgivaravgiften för att anställa unga höjs.

4. Tidigarelägg utbetalningen av EU-stödet. Detta skulle bidra till att avhjälpa likviditetskrisen.

5. Tillåt villkorad läkemedelsanvändning. I dag får grisproducenter sköta lättare medicinering på grisar. Detta borde även gälla för mjölkbönder. Erbjud en kortare utbildning och gör upp en lista över de läkemedel som de kan använda.


Annons: