Bäddar för nya vårdcentraler

Textstorlek:

 Till hösten öppnar en ny, privat, vårdcentral i Nyköping. Samtidigt varnar Konkurrensverket för att fyra av tio vårdcentraler går med underskott. Men det är inget som finanslandstingsrådet Mattias Claesson, med ansvar för hälso– och sjukvårdsfrågorna i länet, oroar sig för.

Annons:

– Trycket från medborgarna visar att det finns ett stort intresse och behov av en till vårdcentral, säger han.

Mattias Claesson förklarar att det idag går ungefär 10 000 innevånare på varje vårdcentral och eftersom befolkningen växer med i snitt 3 000 nyinflyttade per år ligger behovet på ungefär en ny vårdcentral i länet vart tredje år.

– Just i Nyköping finns nu ett behov av en ny vårdcentral. Den privata vårdcentralen, Stadsfjärden, är omåttligt populär och en framgångssaga.

– Vi har haft diskussioner med dem om de velat driva ytterligare en vårdcentral men de har, vilket jag känner sympati för, tackat nej då de vill bibehålla sin familjära känsla och vara läkare i första hand, inte företagare.

Även den nya vårdcentralen kommer att drivas i privat regi?

– Ja, en landstingsdriven vårdcentral finns inte på tapeten.

Oroas du inte över att det kan ske en utflyttning av patientunderlaget med den nya rätten att fritt kunna välja landsting?

– Nja, det ställer förstås krav på våra system men det handlar om planering. Ungefär 800 innevånare, främst från norra länet med sin närhet till Stockholm, har valt att lista sig utanför vårt län samtdigt som 200 patienter från andra län har listat sig i Sörmland. Men det här handlar om långa processer och det har vi kontroll över.

Den nationella vårdgarantin säger att alla patienter ska, efter bedömning, få en läkartid inom sju dagar. Måluppfyllelsen i Sörmland ligger på rikssnittet 90 procent.

Bäst bland länets vårdcentraler är vårdcentralerna i Flen med 99 procents måluppfyllelse och det kan jämföras med den sämtsta vårdcentralen som är Fristaden i Eskilstuna där endast 63 procent får träffa en läkare inom sju dagar.

Annons: