Oklart trots klartecken

Biogasanläggningen i Västerås kan stå som modell för bygget i Jönåker, om det blir av. FOTO: Jan Å Johansson
Textstorlek:

Efter tre års utredande och överklagande har den planerade biogasanläggning i Jönåker fått klartecken av Miljööverdomstolen, men det är ändå inte klart om det kommer att bli något bygge.

Annons:

– Det har tagit så lång tid för myndigheterna att komma till beslut att förutsättningarna förändrats, säger Kjell Johansson.

Han är en av fem lantbrukare i Stigtomta Biogas AB som tog initiativ till att bygga anläggningen på Rösäng 2011. Enligt planerna skulle gödsel från lantbruken rötas och bli till fordonsgas som Swedish Biogas International (SBI) skulle ta hand om och sälja. Anläggningen skulle producera tre och en halv miljoner kubikmeter fordonsgas om året.

– Nu kommer vi inte att hinna få investeringsstödet på nästan sju miljoner från länsstyrelsen. Det är ett ganska stort ekonomiskt avbräck, säger han.

Det var öronmärkta pengar som fördelades från Jordbruksverket till satsning på biogas.

– Det är klart man ska få överklaga, men det är ett myndighetsmissbruk att ta så lång tid på sig att komma fram till beslut. Det är inte rimligt, alla andra måste ju svara i tid, säger Kjell Johansson.

Enligt de första planerna skulle  lantbrukarna i bolaget Biogödsel Stigtomta AB bygga rötkammaren, en anläggning som  kan ta emot 40 000 kubikmeter gödsel per år, men allt mer pekar på att samarbetspartnern Swedish Biogas Internationals (SBIs) vill äga  anläggningen själv.

– Det kan bli så att SBI står som ensamma ägare och vi levererar gödsel. Vi har varit i Västerås och tittat på en anläggning som tar emot 80 000 ton, berättar Kjell Johansson.

Det är alltså inte riktigt klart hur det hela kommer att sluta. Nu har dessutom länsstyrelsen hittat ett fornminne i kanten av tomten. En gravsättning som de börjat gräva ut och innan det är klart lär det inte byggas någon biogasanläggning.

– Det är lite motigt att vänta på att länsstyrelsen ska fortsätta. Man kan ju inte ringa några andra som skulle kunna sätta lite fart, utan vi måste vänta.

 

Vad tror du kommer att ske?

– Jag tror det blir en biogasanläggning. Det är en bra miljönytta och vi får ett bättre värde på gödseln när den är rötad.

Bakgrunden till den långa handläggningstiden är 16 grannar som överklagade länsstyrelsens beslut 2011 att säga ja till biogasanläggningen, till Mark- och miljödomstolen.

Grannarna var i huvudsak oroliga för att det skulle lukta illa och bli mycket tung trafik på vägen till anläggningen. Samtliga fick avslag när Mark- och miljödomstolens beslut kom hösten 2013.

Även det beslutet överklagades av en granne. Då hade också Nyköpings kommun skärpt tonläget och även om miljönämnden i grunden sa sig vara positiv till biogas ansåg de att den planerade anläggningen låg för nära Jönåker och att tekniken som skulle reducera lukt var bristfällig.

Miljööverdomsstolen ändrar en del av tidigare beslut och ägnar en del resonemang i domen åt luktproblemen runt biogasanläggningar. Först måste företaget utreda vad som ska rötas och vilken halt av svavelväte gaserna kommer att få. Utifrån det ska företaget redovisa vilken reningsutrustning som planerats och vilken effekt det ska ge.

Miljööverdomstolen skriver också att företaget måste dra lärdom av befintliga anläggningar när det gäller till exempel behållare för gödsel för att den inte ska släppa ifrån sig metan och lukt. Företaget ska använda bästa möjliga teknik.

Dessutom ska möjligheterna att efterröta utredas. Miljööverdomstolen poängterar att så mycket metan som möjligt ska hamna i fordonsgasen och inte läcka ut i atmosfären. Alla system som går att täta ska vara täta och ska inte behöva öppnas för påfyllning.

Annons: