Work-Shop hos KFVs Släktforskarföreningen

Textstorlek:

KFV Släktforskarförening arrangerade den 22 september en Work-Shop med allehanda innehåll. Majoriteten av styrelsen, samt några engagerade medlemmar som ville hjälpa till, fördelade sig på lokalerna hos ABF för att möta intresserade besökare.

Eivor Grafsund residerade i stora salen och berättade om databaser, hur man skulle gå tillväga i olika fall, svarade på frågor och visade hur man kunde tillverka en egen släktbok i Power Point. Lennart Karman fick ta hand om virusinfekterade datorer, programvaror som inte fungerade samt fick hjälpa till då en medlem hade en katt hemma som trippat över tangenterna.

Övriga ledamöter, med ordföranden Christer Uddin i spetsen ägnade sig åt att leta efter sådant som någon besökare ej kunnat finna. Andra demonstrerade alla de program som finns inlagda på föreningens datorer, andra visade hur man kan göra när man börjar forska, såg till att det fanns kaffe och smörgås eller ägnade sig helt enkelt åt att organisera så att alla fick hjälp även om det ibland uppstod väntetider. Ett trettiotal besökare kunde ta en kaffe när man hade lust och också titta på, och för den som så önskade beställa, nyutkommen litteratur på olika släktforskartema.

Styrelsen gladde sig åt en väl genomförd dag med trevlig atmosfär och många frågor. Inte minst var glädjen stor över ett antal nya medlemmar.
Anne-Marie Lindblad