Vrena PRO

Textstorlek:

Onsdagen den 3 september hade vi kvartalsmöte i Vrena PRO och ett 30-tal hade hörsammat inbjudan. Föreningens ekonomi är god. 2 nya medlemmar hälsades välkomna. En skrivelse ska sändas till Trafikverket om att vi vill ha fartkameror vid genomfarten i Vrena. Trafiken är hård och farten i vissa fall mycket hög, mycket över de 50 km som är tillåtna, vidare en skrivelse till kommunen att rusta upp den gamla kantorsbostaden till ett äldreboende.
Representanter från Samorganisationen redogjorde för sin paraplyorganisation över våra sju PRO-organisationer i Nyköpingsområdet. Till slut togs det emot anmälningar till en datakurs och fler aktiviteter diskuterades. Det blir sillunch den 1 oktober med underhållning av Ronny Sjödin, Finspång. Ett stort tack till alla närvarande och särskilt till vår duktiga fest- och lotterikommitté.