Vrena PRO

Textstorlek:

Onsdagen den den 20 februari var det årsmöte i Vrena PRO.

Efter parentation över avlidna medlemmar spelade Lasse på dragspel, Marius på munspel och Marianne på trummor, ”O store Gud”, stämningsfullt. Margaretha Berg från distriktet var inbjuden att hålla i klubban och punkt för punkt gicks igenom på dagordningen.

I stort sett blev det omval på alla poster. Till ny styrelsesuppleant valdes Sven-Erik Ståhl, till trafikansvarig Inge Zander och som reserv i danskommittén Anita Blomgren.

Övrig information:
Den 3 mars blir det dans till Kelaz, 13 mars hålls kommunfinal i Veteranvetartävlingen, 20 mars serveras ägglunch dit sex nya medlemmar har inbjudits.

Vidare informerades om vår lyckade satsning på inomhusboule med specialläderklot. Därefter blev det underhållning av vår fantastiska cittragrupp ”Procitt”. Lotter såldes och föreningen bjöd alla på kaffe, smörgåsar och bakelse.

Ett mycket trevligt och välbesökt årsmöte var avslutat och ordförande Inge Närenbäck tackade Margaretha Berg, våra musiker och fest- och lotterikommittéerna för deras medverkan.

Vrena PRO