Vrena Centeravdelning 100 år

Textstorlek:

Sörmlands äldsta avdelning av Centerpartiet/Bondeförbundet finns i Vrena. Avdelningen bildades 1915, och har alltså passerat 100 år, vilket uppmärksammats med ett jubileum. I de gamla, välskrivna protokollsböckerna kan man bl a konstatera att vissa frågor är lika aktuella idag. T ex kampen för lika villkor för landsbygden som för ”staden”. Däremot känns det inte lika aktuellt idag att göra en andelsansökan om medel för att köpa in en körspruta till bekämpning av bladmögel på potatis? Då kvinnorna fick rösträtt var även de välkomna som medlemmar (och inte bara för att koka kaffe!), och flera kvinnor var redan då aktiva. 1930 var medlemsavgiften 1 kg brödsäd eller 15 öre per tunland för jordbrukare, och två kronor för övriga. Att driva de lokala frågorna har varit det centrala i avdelningens verksamhet genom åren. För att nå resultat har man ofta sökt samarbete med olika partier. Sakfrågorna har varit viktigare än ideologierna. Även om protokollsböckerna också berättar om tuffa politiska diskussioner med meningsmotståndare. Det politiska intresset tycks ha varit stort i bygden. Tio personer har haft ordförandeuppdraget, men endast fyra personer har innehaft kassörsuppdraget under de 100 åren. Centerns distrikts- och kretsstyrelser samt grannavdelningar uppvaktade. Uppmaningen att istället för blommor, skänka pengar till cancerfonden gav drygt 2.000 kr som skickats vidare. Minnen, sång och förtäring bidrog till en trevlig kväll.