Vingåkers Centerkrets årsmöte

Textstorlek:

I slutet av februari hade Vingåkers Centerkrets årsmöte vid Mötesplatsen på Köpmangatan. Årsmötet inleddes av Marie Jansson initiativtagare till föreningen för integration Vingåker Växer Tillsammans om verksamheten för asylsökande. Verksamheten på Mötesplatsen drivs av föreningen Vingåker Växer Tillsammans, Svenska kyrkan, Röda korset och kommunen.
Vingåkers Centerkrets verksamhet har under året till största delen varit inriktat på kommunvalet. Valprogrammet ”Vingåkersbygden inför framtiden – ett program för närodlad och hållbar politik 2018-2022” antogs efter framtagning av programgruppen inför kommunalvalet Robert Davidsson, Ing-Marie Frössevi, Lars-Ove Winberg och Anna Lindner de fyra första nominerade på kommunfullmäktigelistan samt Gunnar Österberg och Sylvia Törnqvist. Centerpartiet erhöll tre mandat i fullmäktige. Valresultatet medförde att kommunen nu leds av de fyra partierna S, C, KD och Mp. Verksamheten detta år kommer att delvis styras av att det är EU-val. För att informera om vad som händer i kommunen kommer öppna möten hållas av ordföranden i Bygg- och samhällsnämnd och Barn- och ut-bildningsnämnd. Styrelsen för Vingåkers Centerkrets fick följande utseende Robert Davidsson ordförande, övriga ledamöter Anna Lindner, Elizabeth Gillerstrand, Lars-Ove Winberg, Pia Windahl, Ing-Marie Frössevi, Gunnar Österberg, Marie Jansson, Monica Andersson.
Monica Andersson/sekreterare