Västra Södermanlands Gartnersällskaps höstträff

Textstorlek:

Västra Södermanlands Gartnersällskap har haft sin höstträff som i år var förlagd till Löta Trädgårdscentrum och Trädskolor hos Anita och Göte Boberg. Företaget startades redan 1907 i Bettna av Götes farfar och sedan 1943 drivs verksamheten i Ärla utanför Eskilstuna. Det var 1969 som Anita och Göte tog över verksamheten som tredje generation. Göte berörde den utveckling som skett inom odling och trädgårdsnäring. Det var just när de övertog verksamheten som krukodlingen tog fart. Det innebär att från att då all försäljning låg nere under ett par sommarmånader och den huvudsakliga försäljningen och därmed plantering i hemträdgårdarna hade skett under april och oktober, har det idag blivit maj, juni och juli som huvudsaklig försäljning sker. Göte påpekade också att just oktober är en utmärkt månad för plantering, men då har redan de flesta gardencenter reat ut sina varor, främst misstänkte han, för att de inte har någonstans att förvara växter till kommande säsong om de inte blir sålda under hösten.

I Löta Trädskolor odlar man idag bland annat drygt 20 000 rosor i 750 olika sorter. Göte är också med sin spetskunskap en av de som sitter i juryn för ”Årets Ros” som utses och tillkännages på ”Rosens Dag” som infaller den 2 juli.

Ett omfattande utbyte av växter sker också mellan svenska odlare genom en gemensamt organiserad transport i SvePlant-gruppen. Därigenom kan man bättre serva sina kunder  i kommuner och anläggningsverksamhet, och plantskolorna kan specialisera sig var och en på sin nisch.

Hustrun Anita är speciellt intresserad av perenner och har ett sortiment på cirka 1200 sorter i försäljningen. Men i Löta Trädgårdcentrum kan man finna allt från träd och buskar, presenter och udda varor till fröpåsar.

Firman bjöd också på kaffe och ostsmörgås, som vi åt i uterummet mitt i den ymniga grönskan.

 

Sylvia Törnqvist