Västra Södermanlands Gartnersällskaps årsmöte

Textstorlek:

Det 138:e årsmötet hölls på Åsa Folkhögskola. Höjdpunkten var ett föredrag med bildvisning av Inger Olausson med utgångspunkt från hennes doktorsavhandling över handelsträdgårdar under åren 1900-1950 ”En blomstrande marknad”.

Avhandlingen beskriver hur trädgårdsnäringen förändrades under den här perioden.  Inger är hortonom och trädgårds- och agrarhistoriker och har själv arbetat praktiskt inom trädgård och park. Hennes första avsikt var att avhandlingen skulle röra hela Sverige, men hon insåg ganska omgående att hon fick begränsa sig till ett betydligt mindre område. Hon valde därför att fördjupa sig i fyra trädgårdar i Stockholms län. Två herrgårdsträdgårdar och två mindre familjeföretag med  olika inriktningar. Vi fick också glimtar från våra trakter, där Julita nämndes i flera sammanhang eftersom Inger också arbetat i Julita Gårds park och trädgård.

Efter Ingers föredrag gavs tillfälle att fördjupa sig i en del av den litteratur som Gartnersällskapet äger och som har förvarats i Kommunarkivet i Katrineholm.

Styrelsen omvaldes i sin helhet med Kay Pettersson som ordförande och ledamöterna Viveka Eriksson, Håkan Stenström, Gudrun Johansson, Sylvia Törnqvist, samt kvarstående från föregående år Jonas Rönn och Per-Erik Lund.

Gartnersällskapet har under året haft sedvanligt vårmöte med studiebesök på Torslundkagge i Högsjö och Ekholmens Trädgård i Vingåker. Höstmötet var förlagt till Stjärnhov och Björnlunda, där besök gjordes hos makarna Speer på Uppmälby Gård, samt i Eva Bratt och Sören Gustafssons besöksträdgård Larslund.

Sylvia Törnqvist