Vårvandring den första riktiga vårdagen

Mitt Sörmland - Vårvandring 2012
Textstorlek:

Årets vårvandring samlade ett 40-tal deltagare när Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening inbjöd medlemmar till en presentation av det gamla gruvområdet vid Stav i Floda på gränsen till Sköldinge socken. Det var två gamla gruvveteraner, Ingemar ”Ludde” Gustafsson och Alf Ekberg, som livfullt berättade om gruvverksamheten här. Den upphörde 1967 och hade då pågått i knappt 300 år med ett antal uppehåll i driften på grund av varierande världskonjunkturer. Speciellt krigen ute i Europa medförde uppgång för gruvindustrin. Senast var det de båda världskrigen som starkt ökade efterfrågan på järnmalm, som bröts här i Stav.

Hembygdsföreningens vice ordförande Margareta Ringmar hälsade deltagarna välkommen varvid Hans Bergh kortfattat presenterade gruvans 300-åriga historia. Vandringen i gruvområdet genomfördes den 28 april under en ständigt flödande sol. En av orsakerna till intresset för det gamla gruvverksamheten är säkert att föreningens årsskrift hade temat ”Stavs gruvor – en 300-årig epok”. Idag är det några ännu fullt synliga ingrepp i naturen som vittnar om att området här hyst en underjordisk industri. Dessa minnesmärken är ett dagbrott och flera övertäckta och inhägnade gruvschakt. Efter vandringen samlades deltagarna och avnjöt innehållet i medtagna kaffekorgar.

Söndagen den 13 maj blir det mer gruvhistoria då Sköldinge skola genomför Kantorpsdagen och invigning av det nya gruvmuseet, där även hembygdsföreningen har ett finger med i spelet.