Utgrävarnas redovisning

Mitt Sörmland - FyndbordetIntresset vid det uppdukade fyndbordet var stort, även från de yngsta. Foto: Lars Gunnar Pihlqvist
Textstorlek:

Ett duktigt jobb! Bättre kan man inte säga om sköldinge-elevernas arkeologiska arbete vid torpet Gränsen i Kantorp. Den 25 januari redovisade ett antal elever resultatet av sitt arbete. Det var nog inga sensationella fynd från torpgrunden, och det hade man kanske inte väntat sig. Handsmidda spikar, glasskärvor och andra småsaker.

Det var inte bara grävjobbet de gjorde bra. Redovisningen skedde i några skolsalar från uppdukade bord där alla fynd visades. Visningen började i en allmänsal där ljusbilder beledsagade eleverna. Yngre årskurser satt tysta och intresserade när de äldre framförde sina resultat. Att eleverna gjort ett bra arbete under ledning av arkeologen Katarina Blix Lundqvist är det ingen tvekan om. Men utan entusiastiska lärare vid Sköldinge skola skulle ett så stort projekt inte lyckas och få det snygga resultat som här. En av lärarna, Sören Filipsson, menar att inom utomhuspedagogiken kan både svenska, matematik och historia inrymmas. Han är också tacksam för samarbetet med Sörmlands Museum i det här projektet.